javascript tarih (date) işlemleri

javascript operatorler

Javascript Tarih İşlemleri

javascript date() yani tarih fonksiyonu ile uygulama içerisinde bir çok amaç ile kullanabiliriz. Bu süreç içerisinde kullanım amaçlarınıza uygun olarak javascript date işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyelim . Tarih işlemlerinde o anki geçerli olan tarih değerlerini yani ayın gününü , saati , saniyeyi , dakikayı gibi bir çok değerleri alabileceğiniz fonksiyonlarından en çok kullanılanlar aşağıdaki gibi listelenmektedir .

 • getDate(): Fonksiyonun çalıştığı andaki ayın gün değerini size geri dönderecektir . (01-31 gib)
 • getDay(): Geçerli tarihteki haftanın gün değerini döndürür (0-6: 0:Pazar,….,6:Cumartesi)
 • getFullYear(): Fonksiyonun çalıştığı andaki yıl değerini size 4 basamaklı olarak dönderecektir. (2021)
 • getHours(): Saat değerini dönderecektir. (0-23).
 • getMilliseconds(): Milisaniye değerini dönderecektir. (0-999).
 • getMinutes(): Dakika değerini dönderecektir. (0-59).
 • getMonth(): Ay değerini dönderecektir (0-11).
 • getSeconds(): Saniye değerini dönderecektir (0-59).
 • getTime(): 1 Ocak 1970 tarihinden itibarenen çalışır ve milisaniye cinsinden değer dönderir .

Yazım şekli (Syntax):

new date() nesnesi oluşturulduktan sonra istenilen şekilde fonksiyonlar kullanılır. Ancak date nesnesi oluşturulurken aşağıdaki şekiller de kullanılabilir .

 • new Date( ) : Bu şekilde nesne oluşturulması durumunda o anki tarih değerine göre bir nesne oluşturulmuş olur .
 • new Date(milliseconds) : 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren çalışacak şekilde milisaniye cinsinden değer dönderecek şekilde bir nesne oluşturulur .
 • new Date(datestring) : Eğer bu şekilde bir nesne oluşturulursa string yani text tipinde olan değeri kullanacaktır.
 • new Date(year,month,date[hour,minute,second,millisecond ]) :  girilen 7 parametre cinsinsinden değerli kullanacaktır.

Şimdi aşağıda basit örnekler ile daha yakından anlamaya çalışalım .

setFullYear

setFullYear fonksiyonu girilen tarih değerindeki YIL değerini değiştirecek ve yeni sonucu dönderecektir. .

Aşağıdaki örnekte tarih olarak 2021 şubat 9 tarihi kullanılmıştır.

var tarih = new Date(); // date nesnesi oluşturuldu ve bu tarih değişkenine atandı.
tarih.setFullYear(2021);   
alert(tarih);

Yukarıdaki örnek çalıştırıldığında size 2021 olarak yeni oluşturulan tarih değerini dönderecektir.

setDate

setDate fonksiyonu girilen tarih değerindeki Gün değerini değiştirecek ve yeni sonucu dönderecektir. .

var tarih = new Date(); // date nesnesi oluşturuldu ve bu tarih değişkenine atandı. 
tarih.setDate(21);   
alert(tarih);

İstediğiniz Tarihe Nasıl Gün Eklersiniz ?

Yukarıdaki örnekteki şekilde bir kullanımı olduğunu gördünüz ancak aynı fonksiyonu bir tarihe gün ekleyerek de kullanabilirsiniz .

Aşağıdaki örnekte geçerli tarihe 40 gün ekleyeceğiz .

var tarih = new Date(); 
tarih.setDate(tarih.getDate() + 40);   
alert(tarih);

İki Farklı Tarihi Nasıl Karşılaştırırız ?

Aşağıdaki örnekteki gibi javascript if else kullanımı ile iki farklı tarihi karşılaştırabilir ya da farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz .

var bugun, tarih; 
bugun = new Date(); 
tarih = new Date(); 
tarih.setFullYear(2023); 
if(tarih > bugun){ 
  alert("Henüz 2025 yılına ulaşmadık."); 
  } 
 else 
  { 
  alert("Evet artık 2025 yılındayız."); 
}

Yorum Ekle