javascript replace nasıl kullanılmalı ?

javascript operatorler

JavaScript replace() Kullanımı

javascript ile bir kelime ya da kelimeleri değiştirmek istediğimiz zaman replace metodunu kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte kullanımının ne kadar basit olduğunu görebilirsiniz .

var yazi="değişiklik yapılacak metin.";
yazi=yazi.replace("metin","text");
alert(yazi);
//çıktı: değişiklik yapılacak text.

  • replace() metodunu kullanırken büyük küçük duyarlı olduğunu unutmayın.
  • Bu metodu kullanırken büyük küçük duyarlılığı olmaması için regular expression kullanmalısınız.
  • replace() metodu kullanırken sadece ilk eşleşen karakteri değiştireceğini göz önünde bulundurun.
  • Eğer tüm karakterleri değiştirmek için regular expression kullanmanız gerekmektedir 

 

Yorum Ekle