Javascript Find Kullanımı

javascript find kullanımı

javascript find metodu çalıştırılan fonksiondaki koşulu sağlayan değerin ilk elemanını dönderir. Yani bir dizi düşünün ve içerisinde sayılar olsun . find metodunu kullanabilmemiz için bir fonksiyonumuz olması gerekli . Çünkü bize fonksiyondan aldığı değeri dönderecek . Düşündüğümüz bu dizi içerisindeki rakamlar 16,17,18,19,20 olsun . Siz fonksiyona 18 den buyuk olan değer şeklinde bir koşul tanımlarsanız size tek bir değer dönderecektir. yani 19 .. Şimdi bu örneği aşağıda inceleyelim ;

 

<script>
var sayilar = [16,17,18,19,20];

function sayiKontrol(kontrol){
   return kontrol > 18 ;
}
console.log(sayilar.find(sayiKontrol));
</script>

ayrıca javascript resmi internet sitesinden de inceleyebilirsiniz.

Yorum Ekle