Javascripit Array Map Kullanımı

javascript array map

javascript array map dizi içerisindeki değerleri değiştirmeye yaradığını düşünebiliriz . Yani var olan bir diziyi ( array ) kullanarak başka bir dizi üretmemizi sağlayacaktır. Array map ile yapılan işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz ;

  • map() yöntemi, her dizi öğesi için bir işlev çağırmanın sonuçlarıyla yeni bir dizi oluşturur.
  • map() yöntemi, bir dizideki her öğe için sağlanan işlevi sırayla bir kez çağırır.
  • map() boş öğeler için işlevi yürütmez.
  • map() orijinal diziyi değiştirmez.

 

javascript array map örnek yazı dizisi aşağıdaki gibidir.
array.map(function(value, index, array), thisValue)

value : Dizideki elemanın değerini saklar ve kullanımı zorunludur.
index : Dizideki elemanın index değerini saklar zorunlu değildir.
array : Dizinin tamamını tutar ve zorunlu bir kullanımı yoktur.
thisValue : fonksiyon çağrılırken kullanılacak değer this değeridir.

Bir örnekle devam edelim

<p id="sonuc"></p>

<script>
const kisiler = [
{ad : "Ali ", soyad: "alininSoyadi"},
{ad : "veli", soyad: "velininSoyadi"},
{ad : "ayşe", soyad: "ayşeninSoyadi"}
];

document.getElementById("sonuc").innerHTML = kisiler.map(tamAdSoyad);

function tamAdSoyad(item) {
return [item.ad,item.soyad].join(" ");
}
</script>

Sayılarla alakalı bir örnek ile devam edelim .

<script> 
var sayiDizisi = [64,36,100,25,256];
var kareKok = [];
 
sayiDizisi.map(function (value, index) {
    kareKok[index] = Math.sqrt(value);    
 
});
console.log("Sayı Dizisi Eski : " + sayilar);
console.log("Sayı Dizisi Yeni : " + karekok);
</script>

array map fonksiyonu Internet Explorer 8 üzeri tüm tarayıcılarda çalışır.

Javascript ARRAY, POP, PUSH, LENGHT

javascript if else kullanımı

Javascript For Döngüsü Nedir ve Nasıl Kullanılır ?

Javascript onClick ve onChange Olayları nedir ?

javascript-break-continue-kullanımı

ayrıca buraya tıklayarak resmi siteden inceleyebilirsiniz

Yorum Ekle