javascript array map dizi içerisindeki değerleri değiştirmeye yaradığını düşünebiliriz . Yani var olan bir diziyi ( array ) kullanarak başka bir dizi üretmemizi sağlayacaktır. Array map ile yapılan işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz ; map() yöntemi, her dizi öğesi için bir işlev...