Kategori: PHP Dersleri

PHP Dersleri – Operatörler

Operatörler PHP’de özel anlamı olan sembollerdir ve yapılabilecek işlem türlerini belirtirler. Genellikle matematiksel işlemler kullanılırlar . PHP de operatörler 8 farklı türe ayrılmaktadırlar ; Array / Dizi operatörleri Aritmetik operatörler Atama operatörleri Koşullu atama operatörleri Karşılaştırma operatörleri Arttırma operatörleri Mantıksal operatörler...

PHP Dersleri – Null Nedir ?

Php null nedir ? PHP de null tipi özel sınıftadır  . NULL tek bir değere sahiptir ve yani değişkene ait bir değerin olmadığını tanımlar. <?php $eposta= null; var_dump($email); // NULL ?> yukarıdaki örneğin çıktısı NULL şeklinde olacaktır . Ayrıca, unset() ile...

PHP Dersleri – Sabitler

  PHP Sabitleri , projenizde tanımlayacağınız ve adından da anlaşılacağı gibi değiştirilmesini istemediğiniz değerleri saklar . Sabit oluşturmanın 2 farklı yolu vardır bunların ilki define ve const dur. Şimdi bunların nasıl kullanıldığına ve nasıl yazıldığına bakalım . Sabitler tanımlanırken kural olarak...

PHP Dersleri – for döngüsü

for döngüsü ile belirli koşula göre kod blogunun tekrar etmesini sağlayabilirsiniz . Yazım şekli aşağıdaki gibidir. for (başlangıc; koşul ; artış ya da azalış) {     /*  sayaç kontrol kısmı true değerini    döndürdüğü sürece kodlar yürütülür    */   } Yukarıdaki söz dizimindeki dikkat edilmesi...