Docker API

Docker API, Docker API, Docker Container’ları yönetmek için kullanabileceğiniz bir RESTful API’dir.  Yerel veya uzak bir Docker host üzerinden erişilebilir.  Docker CLI aracından desteklenen veya programatik olarak kullanabileceğiniz çok sayıda endpoint sunar. Container’ları oluşturmak, güncellemek, silmek veya duraklatmak gibi temel işlemleri...

JavaScript LocalStorage ve SessionStorage ile Tarayıcınızda Gizli Verilerinizi Koruma Rehberi

Javascript Localstorage ve SessionStorage Javascript Localstorage ve SessionStorage , web tarayıcılarındaki verileri saklamak için iki önemli yerleşik özellik sunar: LocalStorage ve SessionStorage. Her iki özellik de tarayıcının belleğinde veri saklamak için kullanılmakta olup. Aralarındaki temel fark, verilerin ne kadar süreyle saklandığıdır....

PHP ile Dosya Yükleme: Adım adım kullanım kılavuzu ve örnek uygulamalar

PHP ile dosya yükleme işlemi yapmak için öncelikle HTML formu kullanılır. Formun en önemli bölümü “enctype” ve “method” özellikleridir. “enctype” özelliği “multipart/form-data” olarak ayarlanmalıdır, bu sayede dosya yükleme işlemi gerçekleştirilir. “method” özelliği ise “post” olarak ayarlanmalıdır. Aşağıda HTML formu kullanarak dosya...

PHP ile API Sorguları: GET, POST, PUT ve DELETE İstekleri

PHP ile API sorgusu yapmak için file_get_contents() veya cURL kullanabilirsiniz. file_get_contents() Fonksiyonu ile sorgu yapmak için: <?php $url = 'https://example.com/api'; $data = file_get_contents($url); print_r(json_decode($data)); ?> cURL ile sorgu yapmak için: <?php $url = 'https://example.com/api'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch,...

RESTful API: Veri Alışverişi İçin Etkili, Esnek ve Güvenli Bir Yol

Web servisleri, internet aracılığıyla iletişim kurulan ve veri alışverişi yapılan yazılımlardır. Bu yazılımlar, farklı platformlar, programlama dilleri veya sistemler arasında veri alışverişi yapmak için kullanılabilir. REST (Representational State Transfer) web servislerinin oluşturulması sırasında kullanılması gereken bir web mimarisi ve kısıtlar setidir....