Etiket: php

PHP Dersleri – PHP if , else ve elseif Nedir ve Nasıl Kullanılmalı ?

PHP IF ELSE PHP’de if, else ve elseif yapıları, diğer programlama dillerindeki yapılarla benzer bir şekilde kullanılır. If ifadesi, değişkenlerin belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Koşulun sonucuna göre, TRUE döndürülürse ilk süslü parantez içindeki blok çalıştırılır. Eğer koşul FALSE döndürürse,...

PHP beginTransaction nedir ?

Begin Transaction Begin Transaction toplu işlemlerin çalışması esnasında oluşan hata durumunda son yapılan değişikliklerin geri alınması için kullanılmaktadır .  php ile bizlere kolaylık ve işlem güvenliğini sağlamak için bu fonksiyon veritabanı işlemlerini başlatmadan önce bir işlemi başlatır ve tüm işlemler başarıyla...

PHP MySQL TRANSACTION Kullanımı

Php Transaction işlemini bankacılık işlemlerindeki para transferi esnasında kullanılan bir işlem gibi düşünebiliriz ve bu işlemin önemi kritik seviyededir . Bu sebeple işlem esnasında herhangi bir hata oluştuğu zaman işlemin geriye alınması gerekmektedir . Bunu şu şekilde bir örnekle açıklayabiliriz ....