PHP Dersleri – PHP if , else ve elseif Nedir ve Nasıl Kullanılmalı ?

PHP

PHP de if , else ve elseif diğer yazılım dilleri ile benzer bir yazım ve kullanım şekline sahiptir . IF ifadesi değişkenin ya da değişkenlerin istenen koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder . Bu kontrol sonucun da koşuldan dönen sonuç TRUE ise ilk süslü parantez içerisinde blok çalıştırılır . Eğer FALSE dönen bir koşul ise ELSE ve ELSEIF parantezleri denenmektedir .  Şimdi bir kaç örnek ile bu durumları anlamaya çalışalım ..

$kullaniciAdi = "admin";
 
<?php
if ($kullaniciAdi == "admin")
{
   echo "Merhaba Yönetici";
}
   else
{
   echo "Yönetici değilsiniz";
}
?>

Yukarıdaki örnekte “kullanıcıAdı” isminde bir değişken tanımladık ve bu değişkene “admin” değerini atadık . Ardından IF blogu içerisinde kullanıcıAdı değişkeni “admin” değerine eşit ise “Merhaba Yönetici” yazmasını istedik . Sonuç olarak bu değerler eşit olduğu için yani IF içerisinde çalıştırılan koşul TRUE sonucu döndüğü için ilk blok çalıştırılmış ve ekrana “Merhaba Yönetici” yazmıştır.

If, Else ve Elseif Kullanımı

Diğer örnekten farklı olarak rand fonksiyonu kullanarak rasgele sayılar oluşturuyoruz . Ardından oluşturulan sayı IF blogu içerisindeki değişkenin değerlendirilmesi sonucu TRUE değil ise birden fazla elseif koyarak farklı koşulların oluşması durumunda yapılacakları belirleyebiliriz.

$sayi = rand(1,10);
if($sayi < 10)
{
   echo "Sayı 10'dan küçüktür.";
}
   elseif($sayi ==  10)
{
   echo "Sayı 10";
}
   else
{
   echo "Sayı 10'dan büyüktür.";
}
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Ekle