PHP Dersleri – PHP if , else ve elseif Nedir ve Nasıl Kullanılmalı ?

PHP

PHP IF ELSE

PHP’de if, else ve elseif yapıları, diğer programlama dillerindeki yapılarla benzer bir şekilde kullanılır. If ifadesi, değişkenlerin belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Koşulun sonucuna göre, TRUE döndürülürse ilk süslü parantez içindeki blok çalıştırılır. Eğer koşul FALSE döndürürse, ELSE ve ELSEIF parantezleri denenebilir.

Şimdi bir kaç örnek ile bu durumları anlamaya çalışalım ..

$kullaniciAdi = "admin";
 
<?php
if ($kullaniciAdi == "admin")
{
   echo "Merhaba Yönetici";
}
   else
{
   echo "Yönetici değilsiniz";
}
?>

Örneğin , $kullaniciAdi = “admin” şeklinde bir değişken tanımlayıp, bu değişkene “admin” değerini atadığımızda, IF bloğu içinde kullaniciAdi değişkeninin “admin” değerine eşit olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer bu koşul doğruysa, ilk blok çalıştırılır ve “Merhaba Yönetici” yazısı ekrana yazdırılır. Aksi takdirde, ELSE bloğu çalışacaktır ve “Yönetici değilsiniz” yazısı ekrana yazdırılacaktır.

PHP If, Else ve Elseif Kullanımı

Diğer örnekten farklı olarak rand fonksiyonu kullanarak rasgele sayılar oluşturuyoruz . Ardından oluşturulan sayı IF blogu içerisindeki değişkenin değerlendirilmesi sonucu TRUE değil ise birden fazla elseif koyarak farklı koşulların oluşması durumunda yapılacakları belirleyebiliriz.

$sayi = rand(1,10);
if($sayi < 10)
{
   echo "Sayı 10'dan küçüktür.";
}
   elseif($sayi ==  10)
{
   echo "Sayı 10";
}
   else
{
   echo "Sayı 10'dan büyüktür.";
}

Yorum Ekle