PHP Dersleri – Array Kullanımı ve Örnekleri

PHP

Php array veriyi anahtar kelimeler ile birlikte depolanmasını sağlar. Bu örneklerle anlatmak istersek “Merhaba” kelimesi 7 harfin birleşiminden oluşmuştur . Burada M harfi 0 index , E harfi 1 index şeklinde sıralanır . Php array içerisinde index yani indisler 0 dan başlar buna özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir .

Dizi Nasıl Oluşturulur ?

PHP de 3 tip array bulunmaktadır .

 • Indexed Diziler
 • İlişkilendirilmiş Diziler
 • Çok Boyutlu Diziler

Dizileri 2 şekilde oluşturabiliriz.
Yöntem 1

$arrayAdi= [deger1, deger2, deger3, ...];

Yöntem 2

$arrayAdi= array(deger1, deger2, deger3, ...);

Dizi İçerisindeki Öğelere Nasıl Erişilir ?

Dizi içerisindeki öğelere 2 şekilde erişebiliriz . İlki indis numarası diğer yöntem ise anahtar değeri ile .

<?php

$dizi= ["Merhaba", 2.23, -53, "Dizi Örneği"];
echo $dizi[0];

?>

Yukarıdaki örnekte çıktı olarak “Merhaba” sonucu dönecektir.

Diğer yöntem de diziye ait ögelerin bir anahtar değeri olmalıdır . Ancak bu şekilde erişim sağlayabiliriz aksi takdirde indis numarası ile erişim sağlanabilir.

<?php
$dizi= [
  "Mesaj" => "Merhaba",
  "sayi" => 3.14,
  1 => -59870,
  2 => "Dizi Örneği"
];
echo $dizi["sayi"];

Bir foreach döngüsü kullanarak dizi değerlerine erişelim ;

<?php
$dizi= [
  "Mesaj" => "Merhaba",
  "sayi" => 33.124,
  1 => -592218730,
  2 => "Array dizi örneği"
];

foreach ($dizi as $key => $value) {
  echo $key ." - ".$value;
  echo "<br>";
}

Dizi Değerlerini Nasıl Değiştiririz ?

Diziler aslında değişkendir . Dizideki değerleri değiştirmek istediğiniz zaman diziye ait anahtar veya dizinin indis numarasını bilmemiz gereklidir.

<?php

// Array Tanımlama 
$dizi= ["Mesaj" => "Merhaba"];
echo $dizi["Mesaj"] . "<br>";

// Array değerini değiştirelim 
$arr["Mesaj"] = "Selam";
echo $dizi["Mesaj"];

?>

Dizi İçerisindeki Öge Nasıl Kaldırılır ?

PHP de unset() komutu ile dizi içerisindeki öge kaldırılabilir.

<?php
$dizi = [
  "Mesaj" => "Merhaba",
  "Sayi" => 3.14,
  1 => -123456,
  2 => "Dizi örnegi"
];
echo $dizi["Mesaj"] . "<br>";

// Öğe silelim 
unset($dizi["Mesaj"]);
echo $dizi["Mesaj"] . "<br>";
?>

Yukarıdaki unset() kullanımını aynı şekilde bir array/ dizi yi kaldırmak içinde kullanabiliriz.

<?php

$dizi = [
  "Mesaj" => "Merhaba",
  "Sayi" => 3.14,
  1 => -123456,
  2 => "Dizi örnegi"
];
echo $dizi["Mesaj"] . "<br>";

// Arrayi Kaldıralım
unset($dizi);
echo $dizi["Mesaj"] . "<br>";
?>

Yorum Ekle