PHP Dersleri – Veri Türleri

PHP

PHP veri tipleri SKALER , COMPOUND ve ÖZEL TİPLER’dir. Şimdi bunları tek tek inceleyelim ;

SKALER TİPLER :

Boolean , Integer , Float ve Sting tiplerini skaler olarak tanımlayabiliriz .

 • Boolean : Boolean değer TRUE yada FALSE değerlerini alır yani bir çıktının ya da girdinin doğru ya da yanlış olduğunu temsil eder.
 • Integer : Tüm tamsayılar integer olarak tanımlanır yani ….-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3…. gibi sayıların tamamı int türündedir.
 • Float : Kesirli sayıların tamamına float sayı tipi denir yani 1.2 , 3,4 , 7,99 … gibi .
 • String : Tek tırnak veya çift tırnak içerisine alınmış karakterler dizisi olarak tanımlanmaktadır .

COMPOUND TİPLER :

Array (dizi) ve Object (Nesne) türleri compound tipler olarak adlandırılmaktadırlar . Bunları şu şekilde inceleyebiliriz.

 • Array (Dizi) : Array yani dizileri bir değerler ve key’lerden oluşan sıralı bir yapı olduğunu düşünebilirsiniz . Dizileri sepetinizdeki bir ürünlerin adlarından oluşan ya da sepetinizdeki ürünlerin adları ve bunlara karşılık gelen fiyatlardan oluşan bir liste gibi hayal edebilirsiniz . Bunu aşağıdaki örnekle daha da iyi anlatabiliriz.
<?php

$sepetim= [ 'elma', 'nane', 'salatalık' ];

Yukarıdaki sepetim dizisi içerisinde ürünlerin adlarını bu şekilde sıralayabiliriz ve array içerisinde 3 adet ürün olmuş olacaktır . Aklınıza şöle bi soru gelebilir “ben bu ürünleri evet bu şekilde listeledim ancak fiyatlarını bu dizi içerisinde nasıl saklayabilirim ?” Bunun için aşağıdaki örneği inceleyelim

$sepetim= [
  'elma' => 2,
  'nane' => 3,
  'salatalık' => 10
];

Array / Dizi derslerimiz de bunlara daha fazla detay vereceğim .

 • Object (Nesne) : Çevremize bakarsak objelerin ne olduğunu aslında ne olduğunu biliyoruz . Çevremizde bulunan somut objeler bilgisayar , telefon , tv , vazo , bardak ve soyut objeler ise banka hesabı ve banka hesabı işlemleri gibi değerlendirebiliriz.

İşte bu objelerin temel iki özelliği vardır .

  1. Durum
  2. Davranış

Yukarıdaki banka hesabından örneklemeye devam edersek , banka hesabının hesap numarası ve bakiyeniz durum olarak adlandırılır . Ancak hesap işlemlerinizdeki para yatırma ve para çekme de davranış olarak tanımlanmaktadır .

Anlatılacak çok fazla şey olduğu için Objeler konusuna OOP derslerimizde devam edeceğiz.

ÖZEL TİPLER :

Özel tipler kendi içinde 2 ye ayrılmaktadır . Bunlar NULL ve RESOURCE şeklindedir.

 • NULL : Null tipi içerisinde bir değer olmayan değişkeni temsil etmektedir .
 • RESOURCE : Özel tiplerden resource yani verinin alındığı tüm kaynaklardır . Kaynaklar bir veritabanı ya da benzeri bir dosya olabilir . Yani veriyi aldığınız yerdir .

 

Php veri tipleri ‘ni anladıysanız resmi web sitesinden diğer örnekleri de inceleyebilirsiniz.

Yorum Ekle