PHP Dersleri – for döngüsü

for döngüsü

for döngüsü ile belirli koşula göre kod blogunun tekrar etmesini sağlayabilirsiniz . Yazım şekli aşağıdaki gibidir.

for (başlangıc; koşul ; artış ya da azalış) {
    /*  sayaç kontrol kısmı true değerini 
    döndürdüğü sürece kodlar yürütülür
    */
  }

Yukarıdaki söz dizimindeki dikkat edilmesi gerekenleri yazalım

 • Başlangıç : for döngüsünün bir başlangıcı olmalı yani tekrar edecek olan kodun başlayacagı değer
 • Koşul : döngü bir şekilde sonlanmalı yani döngünün hangi koşulda sonlanmasını istiyorsak onu yazmalıyız.
 • Artış ya da Azalış : 1 den 10 a kadar saydığımız zaman pozitif bir artış söz konusudur ya da bunun tam tersi 10 dan geriye doğru saymamız gerekecektir. İşte bu durumda artış mı olacak yoksa azalış mı olacak bunu belirtmemiz gerekli.

Aşağıdaki örnekle daha iyi anlayalım .

 

<?php
$toplam= 0;
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
	$toplam += $i ;
}
echo $toplam;

Yukarıdaki örneği incelersek $i = 1 ile başlangıç noktası belirtilmiş ve hemen ardından bitiş için bir koşul eklenmiş $i <= 10 son olarak da artış mı olacağı yoksa bitiş mi olacağı belirlenmiş burada $i++  ile  artması gerektiği söylenmiş . Çıktı olarak bize 55 sonucunu verecektir.

For döngüsü aşağıdaki gibi alternatif olarak da yazılabilirdi . Sadece yazım şeklinde farklılık bulunmaktadır . Bu sebeple istediğiniz yazım şeklini tercıh edebilirsiniz .

<?php
$toplam = 0;
for ($i = 1; $i <= 10; $i++):
	$toplam += $i;
endfor;
echo $toplam ;

Genel tercih ilk örnekte gösterdiğim şekildedir .

Şimdi farklı bir örnek deneyelim .

<?php
$r = 6;
$c = 8;
for ($i = 1; $i <= $r; $i++) {
  for ($j = 1; $j <= $c; $j++) {
    if ($i == 1 || $i == $r || $j == 1 || $j == $c)
      echo "* ";
    else
      echo " ";
  }
  echo "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneği deneyerek çıktıyı bilgisayarınızda inceleyebilirsiniz . Daha fazla örneği php resmi web sitesinden bulabilirsiniz .

Yorum Ekle