PHP Dersleri – Sabitler

PHP

 

PHP Sabitleri , projenizde tanımlayacağınız ve adından da anlaşılacağı gibi değiştirilmesini istemediğiniz değerleri saklar . Sabit oluşturmanın 2 farklı yolu vardır bunların ilki define ve const dur. Şimdi bunların nasıl kullanıldığına ve nasıl yazıldığına bakalım . Sabitler tanımlanırken kural olarak büyük harf kullanılır ancak bu küçük harf kullanırsanız çalışmayacağı anlamına gelmez. Yani sabitler büyük küçük harf duyarlıdır . Sabitleri büyük harf olarak kullanırsanız yazdığını kod daha okunaklı ve anlaşılır olacaktır. Ayrıca sabitlerin kullanımında $ işareti kullanılmaz .

define('GENISLIK','100px');
<?php 
define('GENISLIK','100px');
echo GENISLIK;
?>
//yukarıdaki kodun çıktısı 100px olacaktır.

Sabitler içerisinde int , string ve boolean gibi değerleri saklayabiliriz. Fakat PHP 7 den itibaren sabitler içerisinde array / diziler de saklanabilmektedir.

<?php define( 'MERKEZ', [0, 0] );

CONST ile Sabit Tanımlama

PHP sabit oluşturmak için alternatif olarak CONST’u sunmuştur bize . Kullanım ve yazım şekli aşağıdaki gibidir.

const SABIT_ADI = deger;

yukarıdaki yazım şeklinde const kelimesinden hemen sonra sabit olarak tanımlayacagınız değerin adını tanımlarsınız . Ardından bu tanıma bir deger atarsınız .

<?php

const KDV = 1.18;
$satisFiyati= 100;
$toplamTutar = $satisFiyati * KDV;
echo $toplamTutar; // 118 
?>

Aşağıdaki örnek de bir array saklayalım ;

<?php 
 const dizi = ['red','gren','blue'];
?>

KISACA ;

  • Sabitler yazdığınız script içerisinde değiştirilemeyen basit değerleri saklayan bir özellikdir ayrıca php 7 den itibaren sabitler içerisinde array / dizi de saklayabilirsiniz .
  • İstediğiniz bir sabite herhangi bir yerden erişebilirsiniz .
  • Sabitleri 2 şekilde tanımlayabilirsiniz . Define ve Const ile .
  • Koşşullu olarak bir sabit tanımlamak istiyorsanız define() kullanın çünkü const çalışmayacaktır .

Daha detaylı bilgiye resmi web sitesinden erişebilirsiniz .

 

Yorum Ekle