Php array veriyi anahtar kelimeler ile birlikte depolanmasını sağlar. Bu örneklerle anlatmak istersek “Merhaba” kelimesi 7 harfin birleşiminden oluşmuştur . Burada M harfi 0 index , E harfi 1 index şeklinde sıralanır . Php array içerisinde index yani indisler 0 dan...