PHP IF ELSE PHP’de if, else ve elseif yapıları, diğer programlama dillerindeki yapılarla benzer bir şekilde kullanılır. If ifadesi, değişkenlerin belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Koşulun sonucuna göre, TRUE döndürülürse ilk süslü parantez içindeki blok çalıştırılır. Eğer koşul FALSE döndürürse,...