JavaScript setTimeout ile zamanlanmış fonksiyonlar

setTimeout fonksiyonu javascript ile birlikte gelen yerel bir fonksiyondur . setTimeout fonksiyonu milisaniye cinsinden hesaplama yapar ve belirlenen süre sonunda fonksiyonu çalıştırır yani bir fonksiyonu belirli bir süre sonra çalıştırmak istiyorsanız setTimeout kullanabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde bir yazım şekli vardır  setTimeout(fonksiyonunuz, milisaniyeSure);...

Javascript Find Kullanımı

javascript find metodu çalıştırılan fonksiondaki koşulu sağlayan değerin ilk elemanını dönderir. Yani bir dizi düşünün ve içerisinde sayılar olsun . find metodunu kullanabilmemiz için bir fonksiyonumuz olması gerekli . Çünkü bize fonksiyondan aldığı değeri dönderecek . Düşündüğümüz bu dizi içerisindeki rakamlar...

Javascript Reduce Kullanımı

javascript reduce genellikle matematiksel işlemler için kullanılmaktadır. Örnek olarak bir dizi içerisindeki sayıların toplamını almak gibi düşünebilirsiniz. Bunu aşağıda bir örnek ile açıklayabiliriz. Yapmamız gereken ilk şey reduce ile birlikte kullanacağımız fonksiyonu oluşturmak . Örneğimiz de sayıları yuvarlayan ve sayıların toplamını...

Git clone

Git clone kullanımı git hub ve benzeri servislerdeki tüm deponun bir yerel kopyasının alınmasını sağlamaktadır . Yani git hub üzerindeki dosyalarınızın bir yedeğini almak isterseniz bu komutu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek size ne kadar kolay bir kullanımı olduğunu göstermektedir. git clone git://github.com/abcdef/ornek.git...

javascript-break-continue-kullanımı

javascript break ve continue kullanımı için döngüleri bilmemiz gerekli. İlk olarak javascript break i inceleyelim . Javascript Break Javascsript break komutu döngü içerisinde belirli bir koşul gerçekleştikten sonra döngünün sonlanmasını sağlamaktadır . Evet döngüler içerisinde zaten bir koşul sağlandığında döngü duruyor...

javascript if else kullanımı

Javascript if else ile koşullu ifadeleri değerlendirerek ve sonuca göre istediğimiz kod bölümlerini yürüterek uygulamamızın akışını kontrol edebiliriz. Örnek olarak, Kullanıcı siteye kayıt olduktan sonra, kendi kişisel yönetim alanına giriş yapabilir ve belirli görevleri gerçekleştirebilir. Kullanıcı giriş işlemi basitçe aşağıdaki mantıkla...