PHP Session Kullanımı Esnasında Kaçınılması Gereken En Yaygın Hatalar

PHP

PHP session kullanımı esnasında yapılabilecek en yaygın hatalar şunlardır:

 1. Session dizini yanlış ayarlanması: PHP sessionların kaydedileceği dizin yanlış ayarlanırsa, sessionlar kaydedilemez veya güvenlik açığı oluşabilir.
 2. Session ID’leri çalınması: Session ID’leri çalmak için kötü amaçlı kodlar yazılabilir. Bu nedenle session ID’leri çalınmasını önlemek için kullanılan fonksiyonlar ve yöntemler kullanılmalıdır.
 3. Sessionların süresiz olarak açılması: Sessionların süresiz olarak açılması, kullanıcının bilgisayarında yer kaplamasına neden olabilir. Bu nedenle sessionların belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatılması gerekir.
 4. Sessionların şifrelenmemesi: Sessionların şifrelenmemesi, kötü amaçlı kodlar tarafından okunabilir hale gelir ve güvenlik açığı oluşabilir. Bu nedenle sessionların şifrelenmesi önemlidir.
 5. Sessionların yanlış kullanılması: Sessionların yanlış kullanılması, kullanıcının bilgilerinin yanlış yerlere yönlendirilmesine veya yanlış bilgilerin görüntülenmesine neden olabilir. Bu nedenle sessionların doğru şekilde kullanılması önemlidir.

Sonuç olarak, PHP session kullanımı esnasında yapılabilecek en yaygın hatalardan kaçınmak için, session dizinleri doğru ayarlanmalı, session ID’leri güvenli bir şekilde korunmalı, sessionlar belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatılmalı, sessionlar şifrelenmeli ve sessionlar doğru şekilde kullanılmalıdır.

 

PHP’de Session Nasıl Şifrelenmeli ?

PHP’de sessionları şifrelemek için session_set_save_handler() fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, kullanıcı tarafından tanımlanmış session işleyicilerini (open, read, write, close, destroy ve gc) kullanmanıza izin verir. Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğu sessionların nasıl şifrelenebileceğini göstermektedir:

 

<?php
// session işleyicileri tanımlanıyor
session_set_save_handler(
  'session_open',
  'session_close',
  'session_read',
  'session_write',
  'session_destroy',
  'session_gc'
);

// session açılıyor
session_start();

// şifrelenmiş session verisi yazılıyor
$_SESSION['username'] = encrypt('John Doe');

// session verisi okunuyor
$username = decrypt( $_SESSION['username'] );

// session kapatılıyor
session_destroy();

function session_open() {
  return true;
}

function session_close() {
  return true;
}

function session_read($session_id) {
  // veritabanından session verisi okunuyor
  $data = get_session_data_from_database($session_id);
  return $data;
}

function session_write($session_id, $data) {
  // veritabanına session verisi yazılıyor
  save_session_data_to_database($session_id, $data);
  return true;
}

function session_destroy($session_id) {
  // veritabanından session verisi siliniyor
  delete_session_data_from_database($session_id);
  return true;
}

function session_gc($maxlifetime) {
  // veritabanından süresi dolmuş session verileri siliniyor
  delete_expired_session_data_from_database($maxlifetime);
  return true;
}

function encrypt($string) {
  // şifreleme işlemi yapılıyor
  // Örnek olarak, AES-256 şifreleme kullanılabilir
  return $encrypted_string;
}

function decrypt($string) {
  // şifre çözme işlemi yapılıyor
  // Örnek olarak, AES-256 şifreleme kullanılabilir
  return $decrypted_string;
}

Bu kod bloğunda, session_set_save_handler() fonksiyonu kullanılarak tanımlanmış session işleyicileri kullanılmaktadır. Bu işleyiciler, session verilerini veritabanında saklamak için kullanılabilir. İşleyiciler arasında session_read() ve session_write() işleyicileri özellikle önemlidir. Bu işleyiciler, session verilerini okumak ve yazmak için kullanılır ve burada encrypt() ve decrypt() fonksiyonları kullanılmaktadır. Bu fonksiyonlar, session verilerini şifrelemek ve çözmek için kullanılır. Bu örnekte AES-256 şifreleme kullanılmıştır. Ancak, diğer şifreleme yöntemleri de kullanılabilir. Önemli olan session verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasıdır.

Yorum Ekle