Javascript ARRAY, POP, PUSH, LENGHT

javascript array ile geliştirme yaparken sıklıkla sıralı olarak elemanlar kullanmamız gerekebilir. Bu elemanları sıralı bir şekilde saklamamızı sağlayan özelliğe javascript array yani dizi denir.

Arrayları oluşturmamızın 2 şekli vardır . Bunlar ;

//Yöntem 1 
var dizi1 = [];
//Yöntem 2
var dizi2 = new Array();

Yukarıdaki yöntemlerin kullanımları arasında fark bulunmamaktadır ve yazım şekli sizin için hangisi kolay ise rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Bir başka örnek ile şimdi biraz daha detaya girelim. Aşağıdaki örneğimizde bir sepet oluşturalım ve bu sepet içerisine çeşitli ürünleri ekleyelim .

let sepet= ["elma", "armut", "portakal","nane","muz"];

//Dizinin ilk elemanını yazdıralım.

console.log( sepet[0] ); // elma
//Dizinin ikinci elemanını yazdıralım
console.log( sepet[1] ); // armut
//Dizinin üçüncü elemanını yazdıralım
console.log( sepet[2] ); // portakal

Yukarıdaki kod örneğimizdeki sepet aslında sizin array’iniz yani dizi’niz ve bu sepetin içerisindeki ürünleride dizinin elemanları olarak düşünebilirsiniz . Sepet içerisindeki elemanların sırası yani indis(index)’leri 0 dan başlar.

Lenght

Sepet dizisi içerisindeki elemanların sayısını bulmak istersek length fonksiyonumuzu kullanabiliriz.

console.log(meyveler.length)
// konsol çıktısı 5 olacaktır .

 Aslında burada bilmeniz gereken küçük bir detay var. Lenght fonksiyonu aslında dizi elemanının son indis numarasında 1 ekleyerek sonucu döndermektedir.

let sayilar= [1, 2, 3, 4, 5];
sayilar.length = 2; // 2 elemana düşürür
console.log( sayilar); // [1, 2]

sayilar.length = 5; // uzunluğu geri al
console.log( sayilar[3] ); // undefined: değer döndürmeyecektir

Push

Sepet dizimize yeni bir ürün yani bir eleman eklemek istersek yapmamız gerekenler için bir kaç yol sunulmuştur . Yeni eklenecek dizi elemanını eğer dizinin sonuna eklemek istiyorsanız PUSH fonksiyonunu kullanabilirsiniz .

sepet.push('çilek');
//Konsol çıktısı 
console.log(sepet);
["elma", "armut", "portakal","nane","muz","çilek"];

 Pop

Sepet dizimizde eklenmiş olan son elemanı silecektir ve geri kalanını dönderecektir .

sepet.pop();
console.log(sepet);
["elma", "armut", "portakal","nane","muz"];

Yorum Ekle