JavaScript setTimeout ile zamanlanmış fonksiyonlar

Javascript setTimeout

setTimeout fonksiyonu javascript ile birlikte gelen yerel bir fonksiyondur . setTimeout fonksiyonu milisaniye cinsinden hesaplama yapar ve belirlenen süre sonunda fonksiyonu çalıştırır yani bir fonksiyonu belirli bir süre sonra çalıştırmak istiyorsanız setTimeout kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde bir yazım şekli vardır 
setTimeout(fonksiyonunuz, milisaniyeSure);

Şimdi aşağıdaki örnekle inceleyelim ;

 function testFonksiyon(){
  console.log('setTimeout fonksiyonu çalıştı')
 }
 setTimeout(testFonksiyon, 3000); //3000 saniye 3 saniyeye eşittir yani 1 saniye için 1000 yazmanız gerekli.

setTimeout ile parametreleri olan bir fonksiyon da çağırabiliriz.

 function testFonksiyon(adsoyad, eposta){
  console.log("Ad Soyad: " + eposta);
   console.log("E-Posta Adresi: " + adsoyad);
 }
 setTimeout(testFonksiyon, 1000, "Serhat ALPASLAN", "serhat@serhatalpaslan.com");

Javascript setTimeout fonksiyonu sadece 1 defa çalışır ve tekrar etmez . Yani belirlediğiniz süre aralığında aynı işlemi tekrar edecek bir fonksiyon kullanmak isterseniz bu sefer kullanmanız gereken javascript setTimeinterval olmalıdır .

Resmi web sitesinden de inceleyebilirsiniz.

Yorum Ekle