setTimeout fonksiyonu javascript ile birlikte gelen yerel bir fonksiyondur . setTimeout fonksiyonu milisaniye cinsinden hesaplama yapar ve belirlenen süre sonunda fonksiyonu çalıştırır yani bir fonksiyonu belirli bir süre sonra çalıştırmak istiyorsanız setTimeout kullanabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde bir yazım şekli vardır  setTimeout(fonksiyonunuz, milisaniyeSure);...