javascript if else kullanımı

Javascript if else ile koşullu ifadeleri değerlendirerek ve sonuca göre istediğimiz kod bölümlerini yürüterek uygulamamızın akışını kontrol edebiliriz. Örnek olarak, Kullanıcı siteye kayıt olduktan sonra, kendi kişisel yönetim alanına giriş yapabilir ve belirli görevleri gerçekleştirebilir.

Kullanıcı giriş işlemi basitçe aşağıdaki mantıkla gerçekleştirilecektir:

 1. Kullanıcıya ait e-posta adresi ve şifresi veritabanın da kontrol edilir.
 2. Şayet kullanıcıya ait eposta ve şifresi doğru ise kullanıcı paneline giriş yapılır . Eğer bilgiler yanlış ise bir hata mesajı çıkar .

Kod yazacak olsak şu şekilde olmalı ;

Şayet kullaniciAdi ve şifre == doğru 
  Giriş için kodu çalıştır.
  Kullanıcı paneline yönlendir
Eğer Değilse
  kullanıcıya tekrar denemesini söyle

Bir kullanıcı giriş uygulaması yazıyor olsaydık benzer mantıkta olacaktı ancak bu kadar basit olarak görünmeyecekti.

IF Koşullu İfadesi

If ifadesi koşulun TRUE ya da FALSE (doğru ya da yanlış ) olup olmadığını kontrol eder. Koşul TRUE yani DOĞRU dönmesi durumunda yazılan kod bloğundaki kodlar çalışır . Kod bloğu şuna benzeyecektir .

if (koşul){
  // Koşul doğru ise çalıştırılacak olan blok
}

Eğer dönen koşul false yani ( yanlış )olarak dönüyorsa çalıştırılacak olan ELSE bloğudur yani ikinci blok . Bu şekilde olması gereken kod blogu ise aşağıdaki gibi IF ELSE şeklindedir.

if (koşul) {
  // Koşul doğru ise çalıştırılacak olan blok
}
else{
  // Koşul yanlış ise çalıştırılacak olan blok
}
<script>
 var sayi == 8;
 if (sayi == 10) {
  console.log("Doğru , sayı 10 a eşittir");
 } else {
  console.log("Yanlış, sayı 10 1 eşit değildir.");
 }
</script>

Buradaki javascript if else kullanımında sayi isimli değişkene 8 değerini tanımladık. If else koşulunu kullanarak SAYI değişkeninin 10 a eşitliğinin sağlanıp sağlanmadığının kontrolü yaptık . Bize sonuç olarak FALSE sonucu döndü ve ikinci blok içerisindeki kod çalıştı .

Else if else bir farklı yazım şeklide aşağıdaki şekildedir.

(koşul) ? doğru : yanlış ;
<script>
 var sayi = 8;

 // koşul      koşul doğruysa       koşul yanlışsa
 (num == 10) ? console.log("num == 10") : console.log("num != 10");
</script>

Bu yazım tipi yeni başlayan yazılımcı arkadaşlar için biraz karmaşık olacaktır. Ama pratikte bu şekilde kullanım daha doğal ve rahat olduğunu sizde göreceksiniz . Birçok Javascript geliştiricisi kodun bu şekilde yazımında okumayı zorlaştırdığı için kullanmadığını söylemekte. Özellikle bu şekilde söylemler de bulunanların yeni başlayan geliştiriciler olduğunu unutmayın . Bu şekilde ayrım yapmak yerine her iki yazım şekline alışmanızı tavsiye ederim . 

Ayrıca javascript resmi sitesini inceleyiniz.

Yorum Ekle