Javascript Foreach Kullanımı

javascript foreach kullanımıJavascript foreach döngüsü sıklıkla kullanılacak javascript fonksiyonların en başlarında yer almaktadır . Javascript foreach ile bir döngü oluşturmayı sadece ekrana bir liste basmak gibi düşünmemek gereklidir. Bazı durumlarda array olarak gelen bir dizi elemanlarını farklı formatlara çevirmek , veri tabanına işlemek gibi bir çok alan da kullanmanız gerekebilir. Bu yüzden aşağıdaki örnekleri incelemeye başlayın ve kendi javascript ortamınınızda bunları test edin .

Foreach döngüsünde bizlerin kullanabileceği item , index ve array olarak 3 bilgiyi döngü esnasında alabiliriz.

Şimdi “Foreach döngüsünü” bir örnek ile inceleyelim ;
// sayilar isminde bir dizi oluşturalım .
var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7];
// Şimdi bu oluşturduğumuz sayilar dizisini foreach ile konsola yazdıralım. 
sayilar.forEach(function(item){
console.log(item);
});

//Browser konsolda aşağıdaki gibi bir çıktı göreceksiniz . 
1
2
3
4
5
6
7
//eğer yukarıdaki fonksiyonu şu şekilde yazmış olsaydık 

sayilar.forEach(function(item,index,array){
console.log(item,index,array);
});
//Bu yazım şeklinde browser konsolda aşağıdaki gibi bir çıktı göreceksiniz .
1 0 [1,2,3,4,5,6,7]
2 1 [1,2,3,4,5,6,7]
3 2 [1,2,3,4,5,6,7]
4 3 [1,2,3,4,5,6,7]
5 4 [1,2,3,4,5,6,7]
6 5 [1,2,3,4,5,6,7]
7 6 [1,2,3,4,5,6,7]

Javascript for döngüsü de bir başka dersimiz de anlatılmıştı . Kullanım alanınıza göre diğer javascript döngülerini bilmeniz ve uygun yerde kullanmanız gerekmektedir Bu sebeple diğer dersleri de incelemenizi ve döngülerle alakalı bol bol pratik yapmanız tavsiye ederim . Javascript resmi internet sitesinde ki döngü örnekleri de güzel onlara da bakabilirsiniz.

Yorum Ekle