Javascript Split ve Join Kullanımı

Javascript ile çalışırken bazen uzun cümleleri parçalara ayırmak ve bunu bir array / dizi içerisinde kullanmak isteyebiliriz . Bu durumda javascript bizler için hazırladığı split fonksiyonunu kullanırız . Bunu şu şekilde bir örnekle inceleyebiliriz .

var metin = "Bu akşam için bir plan yaptım.";

//yukarıdaki metni boşluk karakteri ile ayıracağız sebepden dolayı 2 tırnak arasında boşluk kullanıyoruz.
var sonuc = metin.split(" ");

console.log(sonuc);

//Konsol çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır.Artık elimizde bir array (dizi) var ve bu diziyi istediğimiz gibi kullanabiliriz.

["Bu","akşam","için","bir","plan","yaptım."]

Şimdi yukarıdaki örnekte kullandığımız cümleyi parçalara ayırdık fakat bu ayırdığımız diziyi aralarında – işareti olacak şekilde yeniden birleştirelim . Bu işlem için javascript bize join fonksiyonunu vermiş ve bizde bunu kullanalım .

Diziyi bir değişkene tanımlıyoruz .
var sonuc = ["Bu","akşam","için","bir","plan","yaptım."];

//Şimdi sonuc dizisinde join fonksiyonunu kullanarak birleştirirken kullanılacak karakteri yazıyoruz. 
var birlestir = sonuc.join("-");

//Konsol'a yazdıralım
console.log(birlestir);

// Çıktı aşağıdaki şekilde olacaktır.
Bu-akşam-için-bir-plan-yaptım.

Yorum Ekle