Javascript ile çalışırken bazen uzun cümleleri parçalara ayırmak ve bunu bir array / dizi içerisinde kullanmak isteyebiliriz . Bu durumda javascript bizler için hazırladığı split fonksiyonunu kullanırız . Bunu şu şekilde bir örnekle inceleyebiliriz . var metin = "Bu akşam için...