JavaScript replace() Kullanımı JavaScript, bir web sayfası içindeki metinleri değiştirmek için birçok farklı metot sunar. Bunlardan biri de “replace()” metodu’dur. Bu metodun kullanımı oldukça basittir ve bir kelime ya da karakterleri değiştirmek için kullanılabilir. JavaScript replace() metodu, bir dizideki tüm örneklerin yerini...