JavaScript replace() Kullanımı javascript ile bir kelime ya da kelimeleri değiştirmek istediğimiz zaman replace metodunu kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte kullanımının ne kadar basit olduğunu görebilirsiniz . var yazi="değişiklik yapılacak metin."; yazi=yazi.replace("metin","text"); alert(yazi); //çıktı: değişiklik yapılacak text. replace() metodunu kullanırken büyük küçük duyarlı olduğunu...