Javascript onSelect ve onMouseMove Olayları nedir ?

javascript operatorler

Javascript onSelect

Javascript onSelect ile metin  kutuları içerisindeki yazı değerleri seçildiği zaman bir javascript fonksiyonunun tetiklenmesini sağlanmakta. onSelect <input type=”file”>, <input type=”password”>, <input type=”text”> ve <textarea> gibi HTML TAG’ları desteklemektedir . Ayrıca onSelect kullanımında kabarcıklanma ve iptal edilebilme özelliği yoktur .

<html>

<head>
<title> onSelect Kullanımı </title>
<script>
function f()
  { 
   alert("Text kutusu içerisindeki yazıyı seçtiniz .");
  }
</script>
</head>
<body>
<p>Önce bir yazı yazın ve yazdığınız yazıyı seçin</p>
<input type="text" onselect="f()"/>
</body>
</html>

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi onSelect olayı siz metin kutusuna yazıyı yazdınız ve bu yazıyı seçtikten sonra metin kutusuna tanımlanan onselect olayı sayesinde tetiklenmiş ve alert mesajını gördünüz.

 

Javascript onMouseMove

Mouse herhangi bir html DOM elementinin üzerinde hareket ettirildiği zaman bir javascript fonksiyonunun tetiklenmesini sağlamaktadır . Buna bir örnek verecek olursak bir sayfa hazırladınız ve bu sayfa içerisinde bir resim olduğunu düşünün mouse ile bu resim üzerinde mouse ile hareket etmeniz durumunda bir javascript i tetikleyebilirsiniz . Bu örneği aşağıdaki şekilde oluşturalım ;

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script> 
function fnkMouseMove() {
  alert="Görsel Üzerinden hareket ettiniz ."
}
</script> 
</head>
<body>
<img src="dosyaAdi.png" onmousemove="fnkMouseMove()"></div>
<p>Fareyi yukardaki gorsel üzerinde gezdirin ve alert mesajını tetikleyin.</p>
</body>
</html>

Yorum Ekle