javascript switch case kullanımı

javascript

switch case javascript ifadesi aslında if else kullanımına benzemektedir . If else kullanımının yeterli olmadığı yani daha karmaşık işlemleri kontrol edebilmek için kullanırız . aşağıdaki örnekte switch case yazım şeklini inceleyelim .

switch(degisken/ifade) {
  case degisken1: 
    // degisken1 için kod blogu
    break;

  case degisken2: 
    // degisken1 için kod blogu
    break;

  case degiskenN:
    // degisken N için kod blogu
    break;

  default:
    // default için kod blogu
}

switch case parantez içerisine bulunan değişkeni değerlendirir ve sonuca göre ilgili görevleri yürütür.

 •  switch içindeki değişkenin sonucu degisken1’e eşit ise degisken1 için kod blogu çalıştırılır
 •  switch içerisindeki değişkenin sonucu degisken2’e eşit ise degisken2 için kod blogu çalıştırılır
 • Eşleşen herhangir bir durum olmaması halinde default kod blogu çalıştırılır.

Switch içerisindeki break ifadesi opsiyoneldir. Eğer break deyimi kod blogu içerisinde kullanılmışsa kod blogu çalıştıktan sonra sonlanır. Fakat break ifadesi
Break ifadesi kullanılmazsa, eşleşen vakadan sonraki vakalar da yürütülür.

let a = 2;

switch (a) {

  case 1:
    a = 'bir';
    break;
  case 2:
    a = 'iki';
    break;
  default:
    a = 'bunların dışında bir rakam';
    break;
}
console.log('Rakam : '+a );

JavaScript Switch ile Multiple Case Kullanımı

Switch kullanımında  case ifadesini benzer kodu kullanacak şekilde kullanabilirsiniz . Bunun için aşağıdaki örneği inceleyelim.

// multiple case kullanımı
let yiyecek = 'elma';
switch(fruit) {
  case 'elma':
  case 'muz':
  case 'armut':
    console.log(yiyecek +' bir meyvedir');
    break;
  default:
    console.log(yiyecek +' bir meyve değildir.');
    break;
}

Yorum Ekle