switch case javascript ifadesi aslında if else kullanımına benzemektedir . If else kullanımının yeterli olmadığı yani daha karmaşık işlemleri kontrol edebilmek için kullanırız . aşağıdaki örnekte switch case yazım şeklini inceleyelim . switch(degisken/ifade) { case degisken1: // degisken1 için kod blogu...