Javascript Object Örnekleri ve Dersleri

javascript operatorler

JavaScript derslerin de veri tiplerini öğrenmiştik . Şimdi Javascript Object Örnekleri ve Derslerine giriş yapalım . JavaScript nesneleri (Objects) , birden çok veriyi saklamanıza izin veren ilkel olmayan (non-primitive) bir veri türüdür.

Not: Diğer programlama dilleri hakkında biraz bilginiz varsa , JavaScript objects ( nesneleri) diğer yazılım dillerindeki kullanımlarından biraz farklıdır. javascript object oluşturmak için sınıf oluşturmak gerekmemektedir.

JavaScript Object Örneği.

// object
const student = {
  ad: 'serhat',
  soyad: 'alpaslan'
};

JavaScript Object Bildirimi (JS Object Declaration)

Javacript nesnesini bildirmek için aşağıdaki söz dizimine uymamız gerekmektedir:
const nesne_adi= {
  keyA: value1,
  keyB: value2
}

Burada bir javasctipt nesnesi tanımladık ve “nesne_adi” olarak belirttik. Nesne içerisindeki yani süslü parantezler arasındaki değerler key , value olarak adlandırılır .

// object creation
const nesne_adi= { 
  ad: 'John',
  soyad: 'alpaslan'
};
console.log(typeof nesne_adi); // object olarak konsoldan çıktı alacaksınızdır

JavaScript Object Özelliklerini İnceleyelim

const nesne_adi= { 
 keyA: value1, 
 keyB: value2 
}

Yukarıdaki nesnemizin ismi “nesne_adi” şeklindedir ve keyA : value1 ve keyB : value2 ‘lar ise bu nesnenin özellikleridir.

Nesne Özelliklerine Nasıl Erişebiliriz ?

 1. Nokta yöntemi ile erişim :
objectName.key
const nesne_adi= { 
 keyA: value1, 
 keyB: value2 
}
//Özelliklerdeki value'ya aşağıdaki şekilde erişebiliriz.
console.log(nesne_adi.keyA); // Çıktı olarak value1 olacaktır.

2. Köşeli parantez kullanım ile erişim : 

objectName["propertyName"]
const nesne_adi= { 
 keyA: value1, 
 keyB: value2 
} //Özelliklerdeki value'ya aşağıdaki şekilde erişebiliriz. 
console.log(nesne_adi[keyA]); // Çıktı olarak value1 olacaktır.

JavaScript İç İçe Nesneler ve Nasıl Erişebiliriz ?

Javascript nesneleri içerisinde yeni nesneler olabilir ve kullanımı da yukarıdaki örneklere çok benzerdir .

// nested object
const nesne_adi= { 
  adi: 'SERHAT', 
  soyadi: 'ALPASLAN',
  adres: {
    sokak_adi: 'ABC SOKAK',
    apartman_adi: 'MNO APARTMANI'
  }
}

// nesne_adi objesinin özelliklerine erişim aşağıdaki şekilde yapılabilir
console.log(nesne_adi.adres); // {sokak_adi: 'ABC SOKAK', apartman_adi: 'MNO APARTMANI'}

// nesne_adi objesinin içerisindeki adres nesnesinin özelliklerine erişim aşağıdaki şekilde yapılabilir
console.log(nesne_adi.adres.sokak_adi); // ABC SOKAK

JavaScript Nesne Yöntemleri

JavaScript objeler içerisinde fonksiyonlar da içerebilir.

const kisi = {
  ad: 'Sam',
  soyad: 30,
  // bir value olarak fonksiyon kullanalım
  merhaba : function() { 
   console.log('merhaba') 
   }
}

kisi.merhaba(); // merhaba

Burada, merhaba key değeri için bir fonksiyon yazdık . Bu yüzden javascript objecsinin içerisindeki bu fonksiyonu çağırmak için kisi.merhaba yerine kisi.merhaba() kullanmamız gerekti. Yani nesne içerisinde ki fonksiyonları çağırırken nesne adi ve sonrasındaki key değeri ve parantezleri kullanmamız gerekmektedir.

Yorum Ekle