JavaScript derslerin de veri tiplerini öğrenmiştik . Şimdi Javascript Object Örnekleri ve Derslerine giriş yapalım . JavaScript nesneleri (Objects) , birden çok veriyi saklamanıza izin veren ilkel olmayan (non-primitive) bir veri türüdür. Not: Diğer programlama dilleri hakkında biraz bilginiz varsa ,...