JavaScript Karşılaştırmalar ve Mantıksal Operatörler

javascript operatörler

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

Javascript karşılaştırma operatörleri alınan 2 değeri karşılaştırır ve true veya false olarak boolean bir sonuç dönderir.

Operatör Açıklama Örnek Çıktısı
== Eşit: İşlenen değerler birbirine eşitse true sonucu dönecektir. 2 == 3; //true
!= Eşit değil: İşlenen değerler birbirine eşit olmadığı doğru ise true sonucu dönecektir. 2 != 2; //false
=== Denktir: Hem tür hemde değer olarak eşit ise true sonucu dönecektir. 8 === '8'; //false
!== Denk Değildir: Hem tür hem de değer olarak eşit değilse true sonucu dönecektir. 5 !== '5'; //true
> Büyüktür: Soldaki değer sağdaki değerden büyükse true sonucu dönecektir. 8 > 4; //true
>= Büyük Eşit: Soldaki değer sağdaki değere eşit ya da büyükse true sonucu dönecektir. 3 >= 3; //true
< Küçüktür: Soldaki değer sağdaki değerden küçükse true sonucu dönecektir. 3 < 2; //false
<= Küçük Eşit: Soldaki değer sağdaki değere eşit veya küçükse true sonucu dönecektir. 2 <= 2; //true

Örnek 1: Eşit ( == ) Operatörü Kullanımı

const a = 31, b = 22, c = 'merhaba';

// eşit olup olmadıklarını konsola yazdıralım
console.log(a == 5);     // true sonuc dönecektir
console.log(b == '2');   // true sonuc dönecektir
console.log(c == 'merhaba');  // false sonuc dönecektir

Not: JavaScript geliştirmesi esnasında karşılaştırma operatörlerinden “==” kullanırken dikkat edin çünkü bir çok kullanıcı = ile == i karıştırmaktadır. == yerine = işareti kullanırsanız farklı durumlarla karşılabilirsiniz . 

Örnek 2: Eşit Değildir ( != ) Operatörü Kullanımı

const a = 3, b = 'merhaba';

// Eşit değildir operatörü kullanımı
console.log(a != 1); // true
console.log(b != 'abcde'); // true

!= değerler birbirine eşit olmadığının doğru olmasından dolayı true sonucu aldık.

Örnek 3: Denktir ( === ) Operatörünün Kullanımı

const varA = 2;

// denktir operatörünün kullanımı.
console.log(varA  === 2); // true
console.log(varA  === '2'); // false

yukarıdaki örnekte ikinci console.log da 2 rakamını tırnak içerisinde yazdığımız için javascript bunu string olarak algıladı yani değerler eşit olarak gözükse de türleri eşit olmadığı için false sonucu dönderdi bize.

Örnek 4: Denk Değildir ( !== ) Operatörünün Kullanımı

 const a = 5, b = 'merhaba';

// Denk değildir operatörünün kullanımı
console.log(a !== 3); // false
console.log(a !== '2'); // true
console.log(b !== 'meraba'); // true

Örnek 5: Büyüktür ( > ) Operatörünün Kullanımı

const z = 99;

// büyüktür operatörünün kullanımı 
console.log(z > 22); // true

Örnek 6: Büyük ve Eşittir ( >= ) Operatörünün Kullanımı

const z = 99; // büyüktür ve eşittir operatörünün kullanımı 
console.log(z >= 99 ); // true sonucu dönecektir.

Örnek 7: Küçüktür ( < ) Operatörünün Kullanımı

const z = 99; // küçüktür operatörünün kullanımı 
console.log(z < 100); // true

Örnek 8: Küçük Eşit ( < ) Operatörünün Kullanımı

const z = 100; // küçük ve eşittir operatörünün kullanımı 
console.log(z <= 100); // true

Javascript Mantıksal Operatörler

Javascript mantıksal operatörler VE , VEYA , DEĞİLDİR gibi ifadeleri yönetmektedir.

Operatör Açıklama Örnek Kullanım
&& Mantıksal AND: Eğer her iki değer de birbirine eşitse true eğer değilse false sonucu dönecektir. true && false; // false
|| Mantıksal OR: Eğer her iki değerden biri true ise sonuc true dönecektir. Ancak her iki değer de false ise sonuc false dönecektir. true || false; // true
! Mantıksal NOT: Değerin başına ! konulduğu zaman true olan sonuç false ya da tam tersi olarak işlenir. !true; // false

Örnek 9: Mantıksal Operatör AND Kullanımı

const x = true, y = false;
const z = 5;

// Mantıksal Operatör AND
console.log(x && x); // true
console.log(x && y);  // false

console.log((z > 2) && (z < 2)); // false

Not: Sayılarla mantıksal operatorler de kullanılabilir. JavaScript’te 0 olan tüm değerler false ve sıfır olmayan tüm değerler true olarak değerlendirilir.

Örnek 9: Mantıksal Operatör OR Kullanımı

const x = true, y = false, z = 4;


// Mantıksal operatör OR kullanımı
console.log(x || y); // true
console.log(y || y); // false
console.log((z > 2) || (z < 2)); // true

değerlerden herhangi biri doğruysa true olarak sonuç dönderecektir. Eğer her iki değer false ise yanlış sonuç dönderecektir.

Yorum Ekle