javascript setInterval() ve clearInterval() nasıl kullanılır ?

javascript setInterval ve clearInterval

javascript setInterval fonksiyonu , milisaniye cinsinden tanımlanan süreyle belirli aralıkta tanımlanan fonksiyonu çalıştırmaktadır .

Aşağıdaki örnekle birlikte bakalım

var id = setInterval(() => { 
 zamanlayici() 
}, 1000);

function zamanlayici() {  
 var tarih = new Date();  
 var time = tarih.toLocaleTimeString();     
 console.log(time);
}
// eğer aşağıdaki fonksiyonu çalıştırırsanız setInterval duracaktır
function myStopFunction() {
 clearInterval(id);
}

Javascript setInterval fonksiyonunu durdurmak için clearInterval() şeklinde çağırmanız gerekmekte.  Durdurmak için  setInterval fonksiyonunu bir değişkene atamanız gerekmektedir.

Yorum Ekle