javascript setInterval fonksiyonu , milisaniye cinsinden tanımlanan süreyle belirli aralıkta tanımlanan fonksiyonu çalıştırmaktadır . Aşağıdaki örnekle birlikte bakalım var id = setInterval(() => { zamanlayici() }, 1000); function zamanlayici() { var tarih = new Date(); var time = tarih.toLocaleTimeString(); console.log(time); }...