PHP Dersleri – PHP while Döngüsü Detaylı Anlatım

PHP

Php while döngüsünü anlamak aslında php de IF kullanımı biliyorsanız çok kolaydır . Çünkü tek fark while içerisindeki koşul alanı TRUE olana kadar döngünün devam etmesidir.

while(koşul){
  //koşul doğru olduğu sürece devam edecektir.
}

Aşağıdaki örnekte 1 den 10 a kadar olan sayıları yazdıracağız .

<?php
$baslangic = 0;
while ($baslangic < 10 ){
    echo  $baslangic++.'--';
}

yukarıdaki örneği anladık ama bir de while örneğini array ile nasıl olduğuna bakalım .

<?php
$arr = array('a','b','c','d','e');
$arrLenght = count($arr);
$i=0;

while ($i < $arrLenght ){
    echo $arr[$i].'-';
    $i++;
}

Yukarıdaki örnekte array içerisindeki elemanları while ile döngüye soktuk ve her bir eleman teker teker ekrana yazdırmış olduk . Şimdi de farklı bir şekilde while döngüsünü ele alalım . While döngüsündeki koşul kısmı eğer yanlış yazılırsa sonsuz bir döngü oluşturabilirsiniz . Ancak bazı durumlar da sonsuz bir döngüye ihtiyacımız olabilir mi ? Evet bazen olabilir yani arka plan da çalışan bir uygulama yazdıysanız ve döngü içerisindeki değer değişene kadar çalışmasını istiyorsanız bu şekilde bir döngüye ihtiyaç duyabilirsiniz .

while(true){
echo 'test-';
//bu sonsuz bir döngüdür. 
}

Yorum Ekle