Docker API

Docker API,

Docker API, Docker Container’ları yönetmek için kullanabileceğiniz bir RESTful API’dir.  Yerel veya uzak bir Docker host üzerinden erişilebilir.  Docker CLI aracından desteklenen veya programatik olarak kullanabileceğiniz çok sayıda endpoint sunar.

Container’ları oluşturmak, güncellemek, silmek veya duraklatmak gibi temel işlemleri yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, Docker Container’ların içeriğini yönetmek, çıkışlarını almak ve Docker Image’ları oluşturmak gibi ileri düzey işlemleri de yapabilirsiniz.

JSON formatında verileri kullanır ve HTTP protokolünü kullanır. Çalışması için Docker daemon’ın çalışması gerekir. Docker API’yi kullanmak için, bir programlama dili veya script dilini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek,  bir Docker Container’ı oluşturma işlemini gösterir:

npm install dockerode
const Docker = require('dockerode');
const docker = new Docker();

docker.createContainer({
 Image: 'node:latest',
 Cmd: [ 'node', '-e', 'console.log("Hello from a Docker container!")' ]
}, function (err, container) {
 if (err) {
  console.error(`Error creating Docker container: ${err}`);
  return;
 }

 container.start(function (err, data) {
  if (err) {
   console.error(`Error starting Docker container: ${err}`);
   return;
  }

  console.log(data);
 });
});
Bu örnekte, requests kütüphanesi kullanılarak Docker API’nin /containers/create endpoint’ine bir HTTP POST isteği gönderilmiştir. İsteğin içeriği, oluşturulması istenen Container’ın özelliklerini tanımlayan JSON verisidir. İstek başarılı olduğunda, oluşan Container’ın ID’si ve diğer bilgileri elde edilir ve ekrana yazdırılır.
Docker Container’ları programatik olarak yönetmenize ve Docker ortamınızı otomatikleştirmenize olanak tanır. Aynı zamanda Docker Image’ları yönetmek, Docker Network’leri ve Docker Volume’ları yönetmek gibi işlemleri de destekler. Docker CLI aracından yapılan işlemlerin aynısını yapmanıza olanak tanır, ancak programatik olarak yapmanızı mümkün kılar.En yaygın kullanım alanlarından biri, Docker Container’ların dağıtımını otomatikleştirmektir. Örneğin, bir uygulamanın Docker Container’ı oluşturulur ve dağıtılırken, Docker API kullanılarak uygulamanın tüm yapılandırması ve bağımlılıkları otomatik olarak yapılandırılabilir.

Diğer bir kullanım alanı, Docker ortamınızı yönetmek için kullanılan DevOps araçlarıdır. Docker API kullanarak, Docker Container’ların durumunu ve çalışma durumunu monitör edebilir, Docker Image’larını güncellemeyi veya yeni Docker Container’ları oluşturmayı otomatikleştirebilirsiniz.

güçlü ve esnek bir yapıya sahiptir ve Docker ortamınızı programatik olarak yönetmenize olanak tanır. kullanmayı öğrendiğinizde, Docker ortamınızı daha verimli ve esnek bir hale getirebilirsiniz.

 1. API belgeleri
 2. Dockerode kütüphanesi
 3. API ile Docker Container’larının Yönetimi
 4. Başlangıç
 5. Başlangıç Rehberi

Yorum Ekle