Kubernetes Özellikleri, ve Docker ile Arasındaki Farklar

 

 

Kubernetes

Kubernetes , Google tarafından geliştirilen ve açık kaynak kodlu olarak sunulan bir container orchestration aracıdır. Bu aracın amacı, containerların yönetimini ve dağıtımını kolaylaştırmaktır. Kubernetes , bir container uygulamasının ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları (örneğin CPU, RAM, disk alanı) otomatik olarak takip eder ve yönetir. Bu sayede, uygulama geliştiricileri sadece kodlarını yazmakla uğraşırlar, containerların ve kaynakların yönetimi Kubernetes‘e bırakılır.

Kubernetes’in temel bileşenleri:

 • Node: clusterının her bir üyesi olan bir makinedir. Bu makine containerları çalıştırmak için gerekli olan kaynakları sağlar.
 • Pod: Containerların bir arada çalıştırıldığı birimdir.
 • Service: Podlar arasındaki trafik yönlendirmesini yapar. Bir service, belirli bir IP adresi ve port numarasına atanır. Bu sayede, uygulamanın farklı bölümleri arasındaki iletişim sağlanır.
 • Replication Controller: Uygulamanın belirli sayıda podlarının çalışmasını sağlar. Örneğin, bir web uygulaması için 3 pod çalışması isteniyorsa, replication controller bu sayıyı otomatik olarak kontrol eder.
 • Deployment: Uygulamanın cluster üzerinde dağıtımını yapar. Deployment, replication controller ve service bileşenlerini içerir.

Kubernetes kullanarak containerları yönetmek, uygulamaların ölçeklendirilmesi, yedeklenmesi ve hata toleransı gibi konuları kolayca çözebilirsiniz. Ayrıca çeşitli cloud providerlar ve on-premise sistemlerde kullanılabilir. Bu nedenle,container orchestration ihtiyacı olan tüm organizasyonlar için ideal bir seçenektir.

 

Kubernetes vs. Docker İle Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Kubernetes ve Docker, container teknolojileri arasında en popüler olanlarından ikisidir. Ancak iki teknoloji arasında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır.

Docker, container runtime olarak bilinir. Yani, containerların çalışmasını sağlar ve containerlar arasındaki iletişimi kontrol eder. Kubernetes ise container orchestration aracıdır. Yani, containerların yönetimini, ölçeklendirme ve dağıtımını kontrol eder.

Docker ile kullanıcılar containerları çalıştırır ve yönetirler. Kubernetes ise containerları otomatik olarak yönetir ve bu sayede kullanıcıların containerların yönetimine odaklanmasını sağlar.

Docker ile kullanıcılar tek bir host üzerinde containerları çalıştırabilirken, Kubernetes ile birden fazla host üzerinde containerları çalıştırmak mümkündür. Bu sayede uygulamalar daha esnek şekilde ölçeklendirilebilir.

Docker ile yedekleme ve hata toleransı gibi konular kullanıcıların sorumluluğundadır. Kubernetes ise bu konuları otomatik olarak kontrol eder.

Kısaca, Docker container runtime olarak kullanılır ve tek host üzerinde containerları çalıştırmak için kullanılırken, Kubernetes container orchestration aracı olarak kullanılır ve birden fazla host üzerinde containerları yönetmek ve ölçeklendirmek için kullanılır.

 

Kubernetes’in Özellikleri Nelerdir?

Kubernetes, birçok özellik sunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri şunlardır:

 1. Container orchestration: Kubernetes, containerların yönetimini ve ölçeklendirmesini otomatik olarak yapar. Bu sayede, uygulama geliştiricileri sadece kodlarını yazmakla uğraşırlar, containerların ve kaynakların yönetimi Kubernetes’e bırakılır.
 2. Ölçeklendirme:  containerların otomatik olarak ölçeklendirilmesini sağlar. Örneğin, bir web uygulaması için trafik arttığında, Kubernetes otomatik olarak daha fazla pod çalıştırır.
 3. Yedekleme ve hata toleransı: Kubernetes, uygulamalar için yedekleme ve hata toleransını otomatik olarak sağlar. Örneğin, bir pod arızalandığında, Kubernetes otomatik olarak yeni bir pod çalıştırır.
 4. Trafik yönlendirmesi: podlar arasındaki trafik yönlendirmesini otomatik olarak yapar. Bu sayede, uygulamanın farklı bölümleri arasındaki iletişim sağlanır.
 5. Kubernetes Cluster:  birçok host üzerinde containerları yönetebilir. Bu sayede, uygulamalar daha esnek şekilde ölçeklendirilebilir.
 6. Deployment:  uygulamanın cluster üzerinde dağıtımını yapar. Deployment, replication controller ve service bileşenlerini içerir.
 7. Self-Healing: Kubernetes’in self-healing özelliği sayesinde, otomatik olarak arızalı podları tanımlayarak ve yenilerini oluşturarak sistemi kendini iyileştirir.
 8. Load-Balancing: Uygulamalarınız için otomatik bir load-balancing sağlar. Bu sayede, uygulamanın herhangi bir bölümünde aşırı yük oluşması durumunda, Kubernetes otomatik olarak bunu önler.
 9. ConfigMap ve Secret:uygulamanızın güvenli bir şekilde yapılandırmasıve gizli bilgilerini (örneğin parolalar) saklamak için ConfigMap ve Secret bileşenlerini sunar. Bu bileşenler sayesinde, uygulamanızın yapılandırması ve gizli bilgileri Kubernetes’in kontrolünde olduğu için daha güvenli bir hale gelir.
 10. Namespace: uygulamanızın farklı bölümlerini veya departmanlarını ayrı ayrı yönetebilmenizi sağlar. Bu sayede, farklı departmanlar için farklı yetkilendirmeler ve limitler oluşturabilirsiniz.
 11. Multi-Cloud Support: farklı cloud providerların platformlarında kullanılab. Bu sayede, uygulamanızı istediğiniz cloud platformunda çalıştırabilirsiniz veya birden fazla cloud platformunda dağıtabilirsiniz.
 12. Kubernetes API: Kubernetes, birçok API sunar.

Kubernetes, container orchestration ihtiyacı olan tüm organizasyonlar için ideal bir seçenektir. yukarıda belirtilen özellikleri sayesinde, containerların yönetimini, ölçeklendirme ve dağıtımını kolayca çözebilirsiniz. 

Kubernetes hangi durumlarda ve hangi alanlar da kullanılmalıdır ?

 

 1. Microservices architecture:  microservices mimarisinde kullanılması için idealdir. Çünkü, containerlar arasındaki iletişimi ve yönetimini kontrol eder. Bu sayede, uygulamanızın farklı bölümleri arasındaki iletişim ve yönetim kolayca çözül.
 2. Ölçeklendirme: Uygulamanızın otomatik olarak ölçeklendirilmesini sağlar. Örneğin, bir web uygulaması için trafik arttığında, otomatik olarak daha fazla pod çalıştırır.
 3. Dağıtık sistemler: birden fazla host üzerinde containerları yönetebilir. Bu sayede, uygulamalar daha esnek şekilde ölçeklendirilebilir ve dağıtık sistemler için idealdir.
 4. Cloud ve On-Premise:, farklı cloud providerların platformlarında ve on-premise sistemlerde kullanılabilir. Bu sayede, uygulamanızı istediğiniz platformda çalıştırabilirsiniz veya birden fazla platformda dağıtabilirsiniz.
 5. DevOps: DevOps ekipleri için idealdir. containerların yönetimini ve ölçeklendirmesini otomatik olarak yapar. Bu sayede, ekip üyeleri sadece kodlarını yazmakla uğraşırlar, containerların ve kaynakların yönetimi Kubernetes’e bırakılmışt.
 6. IoT, Edge Computing : Kubernetes, IoT ve Edge computing alanlarında kullanılması için idealdir. Çünkü ,containerların yönetimini ve ölçeklendirmesini otomatik olarak yapar ve bu sayede, edge cihazlar üzerinde containerların yönetimi kolaylaşır.
 7. Big Data: Big Data uygulamaları için ideal bir seçenektir ve containerların yönetimini ve ölçeklendirmesini otomatik olarak yapar. Bu sayede, Big Data uygulamalarının ihtiyaç duyduğu çok sayıda podları ve kaynakları kolayca yönetebilirsiniz. Ayrıca, yedekleme ve hata toleransı özellikleri sayesinde, Big Data uygulamalarınız için gerekli olan veri güvenliği sağlanır.
 1. Kubernetes resmi belgeleri
 2. KubeAdm resmi dokümantasyonu:
 3. CNCF (Cloud Native Computing Foundation) web sitesi: 

Yorum Ekle