Docker Container Oluşturma

Docker Container Oluşturma Adımları Nelerdir?

Docker, uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir platformdur. Docker container’ları, uygulamaların çalıştırılması için gerekli olan tüm bileşenleri içerir. Bu nedenle, Docker container’ları, uygulamaların taşınabilirliğini ve dağıtımını kolaylaştırır. Docker container’ları oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Dockerfile oluşturma: Dockerfile, Docker container’ının nasıl oluşturulacağını belirleyen bir dosyadır. Dockerfile, uygulamanın çalışması için gerekli olan tüm bileşenleri içerir. Dockerfile oluşturmak için, uygulamanın gereksinimlerini belirleyin ve Dockerfile dosyasını oluşturun.

2. Docker image oluşturma: Dockerfile dosyasını kullanarak Docker image oluşturun. Docker image, Docker container’ının temelini oluşturur.

3. Docker container oluşturma: Docker image’ı kullanarak Docker container oluşturun. Docker container, uygulamanın çalıştırıldığı ortamı sağlar.

4. Docker container’ını çalıştırma: Docker container’ını çalıştırmak için Docker CLI kullanın. Docker CLI, Docker container’ını çalıştırmak için gerekli olan komutları sağlar.

Dockerfile ve Docker Compose Kullanarak Container Oluşturma ve Örnekler

Dockerfile, Docker container’ının nasıl oluşturulacağını belirleyen bir dosyadır. Dockerfile, uygulamanın çalışması için gerekli olan tüm bileşenleri içerir. Dockerfile dosyasını kullanarak Docker image oluşturabilirsiniz. Docker image, Docker container’ının temelini oluşturur. Docker Compose, birden fazla Docker container’ını yönetmek için kullanılan bir araçtır. Docker Compose kullanarak birden fazla Docker container’ını aynı anda oluşturabilirsiniz.

Örnek olarak, bir Node.js uygulaması oluşturmak için aşağıdaki Dockerfile dosyasını kullanabilirsiniz:

FROM node:14
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
EXPOSE 3000
CMD [ "npm", "start" ]

Bu Dockerfile dosyası, Node.js 14 sürümünü kullanarak bir uygulama oluşturur. Dockerfile dosyası, uygulamanın çalışması için gerekli olan tüm bileşenleri içerir. Dockerfile dosyasını kullanarak Docker image oluşturabilirsiniz.

Docker Compose kullanarak birden fazla Docker container’ını aynı anda oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Node.js uygulaması ve bir MongoDB veritabanı oluşturmak için aşağıdaki Docker Compose dosyasını kullanabilirsiniz:

version: '3'
services:
web:
build: .
ports:
- "3000:3000"
depends_on:
- db
db:
image: mongo
ports:
- "27017:27017"

Bu Docker Compose dosyası, bir Node.js uygulaması ve bir MongoDB veritabanı oluşturur. Docker Compose dosyasını kullanarak birden fazla Docker container’ını aynı anda oluşturabilirsiniz.

Docker Hub Üzerinden Hazır Container Kullanımı ve Örnekleri

Docker Hub, Docker container’ları için bir merkezdir. Docker Hub üzerinden hazır Docker container’ları indirebilir ve kullanabilirsiniz. Docker Hub, birçok farklı uygulama için hazır Docker container’ları sağlar.

Örneğin, bir WordPress uygulaması oluşturmak için aşağıdaki Docker Compose dosyasını kullanabilirsiniz:

version: '3'
services:
db:
image: mysql:5.7
volumes:
- db_data:/var/lib/mysql
restart: always
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
MYSQL_DATABASE: wordpress
MYSQL_USER: wordpress
MYSQL_PASSWORD: wordpress
wordpress:
depends_on:
- db
image: wordpress:latest
ports:
- "8000:80"
restart: always
environment:
WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
WORDPRESS_DB_USER: wordpress
WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
volumes:
db_data:

Bu Docker Compose dosyası, bir WordPress uygulaması ve bir MySQL veritabanı oluşturur. Docker Compose dosyasını kullanarak Docker container’larını aynı anda oluşturabilirsiniz.

Container Başlatma ve Durdurma

Docker container’ını başlatmak ve durdurmak için Docker CLI kullanabilirsiniz. Docker CLI, Docker container’ını başlatmak ve durdurmak için gerekli olan komutları sağlar.

Docker container’ını başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker start

Docker container’ını durdurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker stop

Container Güncelleme ve Silme

Docker container’ını güncellemek ve silmek için Docker CLI kullanabilirsiniz. Docker CLI, Docker container’ını güncellemek ve silmek için gerekli olan komutları sağlar.

Docker container’ını güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Dockerfile dosyasını güncelleyin.

2. Docker image’ı yeniden oluşturun.

3. Docker container’ını durdurun.

4. Docker container’ını silin.

5. Yeniden oluşturulan Docker image’ı kullanarak Docker container’ını oluşturun.

Docker container’ını silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker rm

Container Yönetimi

Docker container’larını yönetmek için Docker CLI kullanabilirsiniz. Docker CLI, Docker container’larını yönetmek için gerekli olan komutları sağlar.

Docker container’larını listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker ps

Docker container’larını silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker rm

Docker container’larını durdurmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker stop

Docker container’larını başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

docker start

Docker container’larını güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Dockerfile dosyasını güncelleyin.

2. Docker image’ı yeniden oluşturun.

3. Docker container’ını durdurun.

4. Docker container’ını silin.

5. Yeniden oluşturulan Docker image’ı kullanarak Docker container’ını oluşturun.

Docker container’larını yönetmek için Docker CLI kullanarak, Docker container’larını kolayca yönetebilirsiniz.

Yorum Ekle