JavaScript LocalStorage ve SessionStorage: Tarayıcınızda Gizli Verilerinizi Koruma Rehberi

JavaScript, web tarayıcılarındaki verileri saklamak için iki önemli yerleşik özellik sunar: LocalStorage ve SessionStorage. Her iki özellik de tarayıcının belleğinde veri saklamak için kullanılır, ancak aralarındaki temel fark, verilerin ne kadar süreyle saklandığıdır.

LocalStorage, verilerin tarayıcı kapatılana kadar saklandığı bir depolama alanıdır. Örneğin, bir kullanıcı bir web sitesine girdiğinde kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde, bu bilgiler LocalStorage’da saklanabilir ve kullanıcı tarayıcıyı kapattıktan sonra tekrar açtığında bu bilgiler hala mevcut olacaktır. Aşağıdaki örnek kod, LocalStorage’a veri kaydetmeyi gösterir:

localStorage.setItem("username", "JohnDoe");
localStorage.setItem("password", "password123");

Bu kod, “username” ve “password” anahtarlarına değerleri “JohnDoe” ve “password123” olarak kaydeder. Bu verileri almak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

var username = localStorage.getItem("username");
var password = localStorage.getItem("password");

SessionStorage, LocalStorage’a benzer şekilde tarayıcıda veri saklamak için kullanılır, ancak veriler sadece o anda açık olan sekme için geçerlidir. Örneğin, bir kullanıcı bir web sayfasına girdiğinde kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde, bu bilgiler SessionStorage’da saklanır, ancak kullanıcı o sekmeyi kapattığında bu bilgiler kaybolur. Aşağıdaki kod, SessionStorage’a veri kaydetmeyi gösterir:

sessionStorage.setItem("username", "JohnDoe");
sessionStorage.setItem("password", "password123");

Bu kod, “username” ve “password” anahtarlarına değerleri “JohnDoe” ve “password123” olarak kaydeder. Bu verileri almak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

var username = sessionStorage.getItem("username");
var password = sessionStorage.getItem("password");

Sonuç olarak, LocalStorage ve SessionStorage,JavaScript ile web tarayıcılarında veri saklamak için kullanılabilecek iki yerleşik özelliktir. LocalStorage, verilerin tarayıcı kapatılana kadar saklandığı bir depolama alanıdır, bu sayede kullanıcılar tarayıcılarını kapattıktan sonra bile bilgilerini hatırlamış olurlar. SessionStorage ise, verilerin sadece o anda açık olan sekme için geçerli olduğu bir depolama alanıdır. Bu sayede, web sayfasını kapattığında veriler kaybolur. Bu makalede, LocalStorage ve SessionStorage’ın nasıl kullanılabileceği örnek kodlar ve açıklamalarla gösterilmiştir.

JavaScript LocalStorage ve SessionStorage gibi veri saklama yöntemleri, web uygulamaları için kullanışlı olabilir, ancak güvenlik açısından bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle, bu yöntemlerle saklanan verilerin şifresiz olarak saklandığını unutmamak önemlidir, bu nedenle, güvenli bir şekilde saklamak için verileri şifrelemek gerekir.

Ayrıca, LocalStorage ve SessionStorage, verileri tarayıcının belleğinde saklar, bu nedenle, bir kullanıcının tarayıcının belleğini okuyabileceği veya verileri değiştirebileceği ihtimali vardır. Bu nedenle, bu yöntemlerle saklanan verilerin önemli olmadığı veya gizli olmayan veriler olması önerilir.

Ayrıca, LocalStorage ve SessionStorage ile saklanan veriler, tarayıcının önbelleğinde saklandığı için, bu verileri silmek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir:

localStorage.removeItem("username");
sessionStorage.removeItem("password");

Son olarak, LocalStorage ve SessionStorage gibi veri saklama yöntemleri, güvenli bir şekilde kullanılmadığı takdirde güvenlik açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, verileri şifrelemek, önemli olmayan veya gizli olmayan verileri saklamak ve verileri silmek gibi önlemler almak, güvenli bir şekilde kullanmak için önemlidir.

 

localstorage alanından kaydedilen bütün verileri nasıl sileriz ?

JavaScript LocalStorage alanından kaydedilen tüm verileri silmek için, localStorage.clear() metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, LocalStorage alanındaki tüm verileri siler ve tarayıcının belleğinden tamamen kaldırır. Örnek olarak:

localStorage.clear();

Bu kod, LocalStorage alanındaki tüm verileri siler ve tarayıcının belleğinden tamamen kaldırır. Bu yöntemle, kaydedilen tüm verileri tek seferde silebilirsiniz. Eğer yalnızca belirli verileri silmek istiyorsanız, localStorage.removeItem(key) metodunu kullanabilirsiniz, key değişkeni silmek istediğiniz verinin anahtarıdır. Örnek olarak:

localStorage.removeItem("username");

Localstorage alanında belirli bir key e ait değeri nasıl güncelleriz ?

JavaScript LocalStorage alanındaki bir anahtarın değerini güncellemek için, localStorage.setItem(key, value) metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, belirtilen anahtar için mevcut değeri yeni bir değerle değiştirir. Örnek olarak:
localStorage.setItem("username", "JaneDoe");

Bu kod, “username” anahtarına ait mevcut değeri “JaneDoe” ile günceller. Eğer veri önceden kayıtlı değilse, bu metod yeni bir anahtar ve değer olarak ekler. Eğer güncellenen verinin eski hali gerekli ise, öncelikle eski değeri alıp güncellemek için kullanabilirsiniz. Örnek olarak:

var oldUsername = localStorage.getItem("username");
localStorage.setItem("username", "JaneDoe");
console.log(oldUsername);

 

Yorum Ekle