JavaScript, web tarayıcılarındaki verileri saklamak için iki önemli yerleşik özellik sunar: LocalStorage ve SessionStorage. Her iki özellik de tarayıcının belleğinde veri saklamak için kullanılır, ancak aralarındaki temel fark, verilerin ne kadar süreyle saklandığıdır. LocalStorage, verilerin tarayıcı kapatılana kadar saklandığı bir depolama...