javascript ile json veri okuma

JSON (JavaScript Object Notation) verileri JavaScript kodları ile okumak için öncelikle “JSON.parse()” metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, bir JSON metin dizesini JavaScript nesnesi olarak dönüştürür. Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğunda bir JSON metin dizesi alınır ve “JSON.parse()” metodu ile JavaScript nesnesine dönüştürülür:

 

var jsonData = '{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}';
var jsObject = JSON.parse(jsonData);
console.log(jsObject.name); // "John"

Aynı işlemi yapmak için “eval()” metodunu da kullanabilirsiniz ancak “eval()” metodu güvenlik açısından riskli olduğu için “JSON.parse()” metodunu kullanmanız önerilir.

Ayrıca, JSON verilerini okumak için “fetch()” veya “XMLHttpRequest” gibi JavaScript işlevlerini de kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda “fetch()” metodu kullanılarak bir JSON dosyasındaki veriler okunur:

 

fetch('data.json')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data));

Bu örnekte, “fetch(‘data.json’)” ile “data.json” dosyasına bir istek gönderilir. “response.json()” ile gelen cevap JSON olarak parse edilir ve “console.log(data)” ile ekrana yazdırılır.

Son olarak, “jQuery” kütüphanesi de JSON verileri okumak için kullanılabilecek bir seçenektir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda “jQuery.getJSON()” metodu kullanılarak bir JSON dosyasındaki veriler okunur:

 

$.getJSON("data.json", function(json) {
    console.log(json);
});

Bu şekilde javascript ile json verileri okuma işlemi yapabilirsiniz. Bu yöntemler arasından size en uygun olanını seçerek kolayca json verilerinizi okuyabilirsiniz.

Yorum Ekle