JavaScript’te try ve catch ile Kodunuzda Olabilecek Hataları Önleyin

javascript class nedir ve nasıl kullanılır ?

try ve catch bloğları, bir JavaScript kod parçasının hata üretebileceği potansiyel hataları ele almak için kullanılır. try bloğu, hataları üretebilecek bir kod parçasını içerir. Eğer bu kod parçasında bir hata oluşursa, hatayı catch bloğuna geçirir ve catch bloğunun işleyicisini çalıştırır. catch bloğu, try bloğunda oluşan bir hata ile ilgili işlemleri yapar. Burada catch bloğu, try bloğunda oluşan bir hata ile ilgili işlemler yapar. Örneğin, hata mesajını ekrana yazdırabilir veya hata raporu oluşturabiliriz.

try ve catch bloğlarının kullanımı şu şekildedir:

 

try {
  // Hataları üretebilecek kod parçası
} catch (error) {
  // Hata ile ilgili işlemler
}

Aşağıdaki örnekte, try bloğında bir dizinin bir elemanına erişmeye çalışılır. Eğer dizinin o indisle bir elemanı yoksa, catch bloğuna bir hata geçirilir ve hata mesajı ekrana yazdırılır:

try {
  const numbers = [1, 2, 3];
  console.log(numbers[4]); // Hata oluşturacak kod
} catch (error) {
  console.log(error.message); // " numbers[4] is undefined"
}

 

Yorum Ekle