try ve catch bloğları, bir JavaScript kod parçasının hata üretebileceği potansiyel hataları ele almak için kullanılır. try bloğu, hataları üretebilecek bir kod parçasını içerir. Eğer bu kod parçasında bir hata oluşursa, hatayı catch bloğuna geçirir ve catch bloğunun işleyicisini çalıştırır. catch...