JavaScript Promise Nesnesi: Bir İşlemin Sonucunu Tahmin Etme

javascript class nedir ve nasıl kullanılır ?

 

JavaScript Promise nesnesi, bir işlemin sonucunu temsil eden bir nesnedir ve bu nesne, bir işlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini veya başarılı olup olmayacağını söyler. Promise nesnesi, asenkron işlemlerin yönetiminde kullanılır ve kodu daha okunabilir hale getirir.

Bir Promise nesnesi oluşturmak için new Promise() kullanılmaktadır. Bu nesne içine, bir işlemin ne yapılacağını söyleyen iki fonksiyon yerleştirilir. Biri işlemin başarılı olma durumunu, diğeri işlemin başarısız olma durumunu söyler.

Örneğin:

const pageLoad = new Promise((resolve, reject) => {
  if (pageLoadedSuccessfully) {
    resolve();
  } else {
    reject();
  }
});

Bu örnekte, sayfa yüklenirse Promise nesnesi başarılı olur ve then() fonksiyonunu çalıştırır. Sayfa yüklenmezse Promise nesnesi başarısız olur ve catch() fonksiyonunu çalıştırır.

Promise nesneleri ayrıca birden fazla Promise nesnesini birleştirebilirler. Bu, Promise.all() ile yapılır. Bu fonksiyon içine birden fazla Promise nesnesi yerleştirilir ve tüm Promise nesneleri başarılı olunca birleştirilmiş bir Promise nesnesi oluşturulmaktadır.

 

Yorum Ekle