JavaScript Promise nesnesi, bir işlemin sonucunu temsil eden bir nesnedir ve bu nesne, bir işlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini veya başarılı olup olmayacağını söyler. Promise nesnesi, asenkron işlemlerin yönetiminde kullanılır ve kodu daha okunabilir hale getirir. Bir Promise nesnesi oluşturmak için new...