MongoDB Veri Güncelleme

MongoDB Veri Güncelleme

MongoDB veri güncelleme işlemleri, veritabanı içindeki verilerin güncellenmesini veya değiştirilmesini sağlar. Bu işlem, MongoDB’nin doküman tabanlı yapısını kullanarak kolayca yapılabilir. MongoDB veri güncelleme işlemi, dokümanlar üzerinde CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri yapmanızı sağlar.

Veri güncelleme işlemlerinde en sık kullanılan komutlar, update() ve save() fonksiyonlarıdır. Bunlarla birlikte, verileri güncellemede kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem bulunmaktadır.

Update() Fonksiyonu

MongoDB veri güncelleme işlemleri, update() fonksiyonunu kullanarak yapılabilir. Bu fonksiyon, veritabanındaki belirli dokümanların belirli alanlarını güncelleyebilir. Aşağıdaki örnekte, adı “John” olan bir kullanıcının soyadı “Doe” olarak güncellenmiştir.

db.users.update({name: "John"}, {$set: {lastName: "Doe"}});

Save() Fonksiyonu

veri güncelleme işlemleri, save() fonksiyonunu kullanarak da yapılabilir. Bu fonksiyon, belirli bir dokümanı tamamen değiştirebilir. Aşağıdaki örnekte, adı “John” olan bir kullanıcının tamamı güncellenmiştir.

db.users.save({_id: ObjectId("54f9d8da7f8b9a7518543e00"), name: "Jane", lastName: "Doe"});

Diğer Yöntemler

veri güncelleme işlemleri, update() ve save() fonksiyonları dışında diğer yöntemlerle de yapılabilir. Bunlar arasında;

  • findAndModify() fonksiyonu
  • updateMany() fonksiyonu
  • updateOne() fonksiyonu
  • findOneAndUpdate() fonksiyonu

Bu fonksiyonlar, veritabanındaki dokümanları güncellemek için farklı yollar sunar ve belirli ihtiyaçlar için en uygun olanı seçmenize yardımcı olabilir. Örneğin, findAndModify() fonksiyonu, sorgulama sonucunda bulunan ilk dokümanı günceller ve değiştirilen dokümanı döndürür. Aşağıdaki örnekte, adı “John” olan bir kullanıcının yaşı güncellenmiştir.

db.users.findAndModify({query: {name: "John"}, update: {$set: {age: 30}}});

UpdateMany() fonksiyonu,

belirli bir kriterde bulunan tüm dokümanları aynı anda günceller. Aşağıdaki örnekte, yaşı 25 olan tüm kullanıcıların yaşı 30 olarak güncellenmiştir.

db.users.updateMany({age: 25}, {$set: {age: 30}});

UpdateOne() fonksiyonu ise,

belirli bir kriterde bulunan ilk dokümanı günceller. Aşağıdaki örnekte, adı “John” olan ilk kullanıcının yaşı güncellenmiştir.

db.users.updateOne({name: "John"}, {$set: {age: 30}});

FindOneAndUpdate() fonksiyonu,

belirli bir kriterde bulunan ilk dokümanı günceller ve değiştirilen dokümanı döndürür. Aşağıdaki örnekte, adı “John” olan ilk kullanıcının yaşı güncellenmiştir. 

db.users.findOneAndUpdate({name: "John"}, {$set: {age: 30}});

Sonuç olarak, MongoDB veri güncelleme işlemleri, update(), save(), findAndModify(), updateMany(), updateOne() ve findOneAndUpdate() gibi farklı fonksiyonlar aracılığıyla yapılabilir. Bu fonksiyonlar, belirli ihtiyaçlar için en uygun olanı seçmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Veri güncelleme işlemleri, veritabanındaki verilerin güncellenmesini veya değiştirilmesini sağlar ve bu işlemler, MongoDB’nin doküman tabanlı yapısı sayesinde kolayca gerçekleşecektir.

Yorum Ekle