MongoDb Veri Ekleme

MongoDb Veri Ekleme ,

NoSQL veri tabanı sistemlerinden biridir ve verilerin anahtar/değer, belge, graf veya koleksiyonlar şeklinde saklanmasına olanak tanır. Bu yazıda, MongoDb Veri Ekleme işlemini göstereceğiz ve örneklerle destekleyeceğiz.

MongoDB’de “insert” veya “save” metodları kullanılarak yapılmakta. “Insert” metodu veriyi belge şeklinde saklar ve veri tabanına direkt olarak ekler. “Save” metodu ise belge varlığını kontrol eder. Eğer veri yoksa belge oluşturur, varsa ise var olan belgeyi günceller.

Aşağıdaki örnekte, MongoDB veri ekleme işlemini Node.js ve Mongoose kütüphanesi kullanarak gösterilecektir:

const mongoose = require("mongoose");

// Veri tabanı bağlantısını kuruyoruz
mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/mydatabase", {
 useNewUrlParser: true,
 useUnifiedTopology: true
});

// Koleksiyon için belge şablonu oluşturuyoruz
const employeeSchema = new mongoose.Schema({
 firstName: String,
 lastName: String,
 position: String,
 email: String
});

// Koleksiyon modelini oluşturuyoruz
const Employee = mongoose.model("Employee", employeeSchema);

// Veri ekleme işlemi
const newEmployee = new Employee({
 firstName: "John",
 lastName: "Doe",
 position: "Manager",
 email: "john.doe@company.com"
});

newEmployee.save(function(error) {
 if (error) {
  console.log(error);
 } else {
  console.log("Veri başarıyla eklendi.");
 }
});

Bu örnekte, veri tabanı bağlantısı kurar ve belge şablonu ile koleksiyon modeli oluşur. Daha sonra, “save” metodu ile veri eklenecektir. Eğer veri ekleme işlemi başarılıysa, “Veri başarıyla eklendi.” mesajı yazacak.

 1. MongoDB Resmi Dokümantasyon
 2. MongoDB Node.js
 3. Mongoose v5.9.25
 4. MongoDB’de Koleksiyona Veri Ekleme

Yorum Ekle