JSON.parse() ve JSON.stringify() metodları nedir ?

JSON (JavaScript Object Notation) metodları, JavaScript’te kullanılan iki metottur.

JSON.parse() metodu, verilen JSON metinini JavaScript nesnesine dönüştürür. Örnek olarak, aşağıdaki JSON metinini JavaScript nesnesine dönüştürebilir:

let jsonText = '{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}';
let jsonObject = JSON.parse(jsonText);
console.log(jsonObject.name); // "John"

JSON.stringify() metodu ise, verilen JavaScript nesnesini JSON metnine dönüştürür. Örnek olarak, aşağıdaki JavaScript nesnesini JSON metnine dönüştürebilir:

let jsonObject = {name: "John", age: 30, city: "New York"};
let jsonText = JSON.stringify(jsonObject);
console.log(jsonText); // '{"name":"John","age":30,"city":"New York"}'

Bu metodlar, veri alışverişi için oldukça yararlıdır. Örneğin, web uygulamalarındaki veri alışverişi için JSON kullanılır ve bu metodlar, JavaScript içinde veri alışverişi yaparken de kullanılabilir.

Yorum Ekle