JSON (JavaScript Object Notation) metodları, JavaScript’te kullanılan iki metottur. JSON.parse() metodu, verilen JSON metinini JavaScript nesnesine dönüştürür. Örnek olarak, aşağıdaki JSON metinini JavaScript nesnesine dönüştürebilir: let jsonText = '{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}'; let jsonObject = JSON.parse(jsonText); console.log(jsonObject.name); // "John" JSON.stringify() metodu...