Javascript Dönüşümler ( toString ve Number Kullanımı )

Javascript fonksiyonlarını kullanırken genelde fonksiyonlar parametrelere atanan değerleri normal şartlarda doğru olarak kullanır ancak bazı durumlarda bu durumun tam tersi olabilir . Yani siz bir parametreye değer atamak istediğiniz zaman sayısal bir değeri string olarak ya da sayısal bir değeri number (sayısal) olarak kullanmanız gerekebilir . Bu şekilde olan değerlerin tip değişikliklerine dönüşümler diyoruz . Şimdi aşağıda bir kaç örnek ile bu durumu inceleyelim .

Aşağıdaki örnekler de “typeof” fonksiyonunun kullanıldığı dikkatini çekmiş olabilir. typeof fonksiyonu değer tipini öğrenmemize yarayan bir fonksiyondur .

toString

toString fonksiyonu sayısal bir değerin string yani metin formatına çevirmemizi sağlamaktadır.

var sayi = 25;
console.log(sayi.toString());
//Konsol çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır.
//"25"

Number

Number fonksiyonu metin formatındaki bir değeri sayısal formata çevirmenizi sağlar .

var metin ="25";
var yeni_format= Number(metin);
console.log(yeni_format);

//Ekran çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır . 
//25

Yukarıdaki örneklerde dikkat ederseniz ekran çıktıları string değerler çift tırnak içerisinde ve sayısal değerlerde ise çift tırnak yoktur .

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.