Javascript toString ve Number Kullanımı

Javascript toString ve Number Kullanımı

Javascript toString ve Number , Javascript fonksiyonlarını kullanırken genelde fonksiyonlar parametrelere atanan değerleri normal şartlarda doğru olarak kullanır. Ancak bazı durumlarda bu durumun tam tersi olur . Yani siz bir parametreye değer atamak istediğiniz zaman sayısal bir değeri string olarak ya da sayısal bir değeri number (sayısal) olarak kullanmanız gerekecektir . Bu şekilde olan değerlerin tip değişikliklerine dönüşümler diyoruz . Şimdi aşağıda bir kaç örnek ile bu durumu inceleyelim .

Javascript toString

toString fonksiyonu, sayısal bir değerin string yani metin formatına çevirmemizi sağlar. Bu fonksiyon, JavaScript programlama dilinde sık sık kullanılan bir fonksiyondur ve verilen sayısal değeri metin olarak çevirmemize yardımcı olur. Örneğin, bir sayının değeri 123 olsun, toString ile bu değer “123” string’ine çevrilebilir. Bu fonksiyon, çeşitli amaçlar için string formatında veri kullanmamızı sağlar, örneğin verilerin görsel olarak görüntülenmesi veya veritabanına kaydedilmesi gibi. Örnek olarak ;

var sayi = 25;
console.log(sayi.toString());
//Konsol çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır.
//"25"

Javascript Number

Number fonksiyonu metin formatındaki bir değeri sayısal formata çevirmenizi sağlar .

var metin ="25";
var yeni_format= Number(metin);
console.log(yeni_format);

//Ekran çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır . 
//25

Yukarıdaki örneklerde dikkat ederseniz ekran çıktıları string ve değerler çift tırnak içerisindedir. Ancak sayısal yani integer değerlerde ise çift tırnak yoktur.

  1. Mozilla Developer Network (MDN): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/shift
  2. W3Schools: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_shift.asp

Yorum Ekle